Helse Fonna

Endrer tilbudet innen psykisk helsevern

Styret i Helse Fonna flytter 5-døgnsposten for psykisk syke fra Odda Sjukehus til Valen.

HELSE FONNA: Styret i Helse Fonna vedtok på styremøte i dag å legge om tilbudet innen psykisk helsevern i Hardanger.

– Det er et samlet styre som vedtok endring i tilbudet basert på evalueringen som er gjort av fagfolk, leder, tillitsvalgte, verneombud og brukere, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen i Helse Fonna.

Tilbudet innen psykisk helsevern endres fra døgn- til dagbemanning. I følge styrelederne vil ikke omleggingen føre til en svekkesle av tilbudet. I dag jobber det 12 medarbeidere fordelt på 7,4 årsverk ved døgnposten.

– Ingen faste ansatte vil miste jobben, men de vil få andre arbeidsoppgaver på dagtid, sier Svendsen.

I forbindelse med omleggingen vil det bli vurdert lokal ledelse ved Folgefonn DPS i Odda. Målet er å vær ferdig med endringsprosessen i april 2016.