IKKE FOR ALLE: Fagdirektør Haldis Johanne Økland Lier i Helse Fonna understreker at fedmeoperasjon ikke er en vei som fungerer for alle.
IKKE FOR ALLE: Fagdirektør Haldis Johanne Økland Lier i Helse Fonna understreker at fedmeoperasjon ikke er en vei som fungerer for alle.

Stor jobb å holde et vekttap

Fagdirektør Haldis Johanne Økland Lier i Helse Fonna har forsket på hvordan fedmeopererte opplever seg selv fem år etter operasjon.

HELSE: I en artikkel som nylig ble publisert, har Økland Lier sammen med to andre forskere sett på hvordan 10 fedmeopererte vurderer sin egen kropp, selvfølelse og sosiale relasjoner fem år etter operasjonen.

– Overordnet sier de fleste at de var fornøyd og at mye er blitt bedre. Men når det gjelder intimitet og seksualitet har det blitt vanskeligere for en del. Løs hus og en kropp som ser gammel ut er utfordringer som noen ikke var helt forberedt på eller valgte å se vekk fra, sier Økland Lier.

Les også: Fedmeoperasjon ble siste utvei

Fagdirektøren understreker at det i dagens samfunn fremdeles er mye skam knyttet til det å ikke håndtere mat, noe som også kom fram gjennom informantene i den aktuelle rapporten.

– Når man ikke klarer å regulere dette på en god måte etter operasjon opplever flere det som skamfullt og synes det er vanskelig å be om hjelp, sier Økland Lier.

I rapporten konkluderer forskerne med at samtlige som tar en fedmeoperasjon går gjennom en drastisk endring i livet, men at det er store individuelle forskjeller på hvordan den enkelte oppfatter utfallet av operasjonen. En mannlig informant rapporterte at selvbildet hadde blitt betydelig dårligere etter operasjonen og at kroppen nå føltes «helt feil». Andre informanter rapporterte igjen om økt selvbilde og «egoboost» som følge av operasjonen.

– Dette er ikke en vei som fungerer for alle og det er en stor jobb å holde et vekttap.  Samtidig er det nesten ingen som klarer å holde den laveste vekten etter operasjonen, og det er helt vanlig å gå litt opp igjen i vekt. Jeg tror det er viktig å vite hva som er et normalt formløp etter operasjonen for ikke å bli altfor selvkritisk, poengterer fagdirektøren.