INFORMERTE: Torleif Østrem Olsen orienterte om arbeidet rundt det nye planlagte interkommunale brannvesenet.
INFORMERTE: Torleif Østrem Olsen orienterte om arbeidet rundt det nye planlagte interkommunale brannvesenet.

Ni kommuner snart klar for brannsammarbeid

I dag fikk Haugalandsrådet vite mer om hvordan det nye interkommunale brannvesenet kan bli organisert.

BEREDSKAP: Konsulent Torleif Østrem Olsen orienterte i dag Haugalandrådet om rapporten som nå foreligger om det regionale samarbeidet om brannsikkerhet på Haugalandet.

Det er foreslått et felles brannvesen for ni kommuner i tråd med sentrale føringer om større enheter og nødvendig kompetanse – og basert på grundige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Prosjektgruppen, ledet av Bokn-rådmann Jan Erik Nygaard, har foretatt en analyse av utrykningstid til viktige objekter i regionen med utgangspunkt i sju ulike plasseringer av en hovedbrannstasjon:

· Alternativ 0: Nåværende situasjon med dagens stasjonsstruktur
· Alternativ 1: Norheim
· Alternativ 2: Spanne
· Alternativ 3: Byggmakker
· Alternativ 4: Ørpetveit
· Alternativ 5: Raglamyr sør
· Alternativ 6: Beregnet «optimal» plassering for å dekke flest mulig risikoobjekter

Hele rapporten kan du lese her

Dersom det velges å etablere en ny hovedstasjon på en av de foreslåtte alternative tomtene, mener prosjektgruppen at vil det være aktuelt å bemanne etter en stasjonsstruktur som innebærer ny hovedstasjon, ny kasernert stasjon på Veasletta og ny stasjon sør i Sveio.

Haugesund stasjon erstattes med den nye hovedstasjonen, og stasjonene Bø og Vormedal avvikles og tilknyttes den nye hovedstasjonen. Nedstrand stasjon nedlegges og erstattes med ny stasjon i Hinderåvåg. Stasjonene Åkra og Kopervik avvikles.

Samlet tilsier det at det vil bli en reduksjon med to stasjoner (totalt 25 stasjoner), og at det kan vurderes en reduksjon i bemanningen, inntil større tettsteder utløser kravet om flere vaktlag. Saken skal fram til politisk behandling i de ni kommunene med det første.

Haugalandnytt kommer nærmere tilbake til disse sakene i kommende ukes papiravis.