sykehus

Blant de raskeste i landet

Helse Fonna ligger godt over landsgjennomsnittet for behandlingstid av fire forskjellige kreftformer gjennom såkalte pakkeforløp.

HELSE: Pakkeforløp for kreft ble innført av Helsedirektoratet den 1. januar i år. Det innebærer at dersom fastlegen din mistenker at du har kreft, kan du etter tilvisning til sykehuset komme raskt i gang med behandling dersom du trenger det.

I en pressemelding torsdag viser Helse Fonna til en oversikt hvor det kommer frem at de gjør det bedre enn landsgjennomsnittet hva angår lungekreft, prostatakreft, brystkreft og tykk- og endetarmskreft. I oversikten fra Helsedirektoratet har de blant annet sett på behandlingstid innenfor en rekke forskjellige behandlingsmetoder.

– Vi har dyktige og svært engasjerte forløpskoordinatorer som sørger for at logistikken fungerer godt, sier fagdirektør Haldis Økland Lier i Helse Fonna i pressemeldingen.

Behandlet etter 14 dager

En av dem som har fått erfare fordelene ved pakkeforløp, er 66 år gamle Anne Sofie Kinn fra Haugesund. Tidligere i år dro hun til fastlegen sin uten noen mistanke om at hun hadde kreft, men etter en rutinemessig røntgen-skanning ble det klart at hun hadde en liten flekk på en av lungene. Det viste seg at hun hadde lungekreft.

–  Så snart diagnosen var stilt, gikk det bare 14 dager før jeg var ferdig operert. Det er fantastisk imponerende, sier Kinn i pressemeldingen.

Det nasjonale kravet er at 70 prosent av pasientene i pakkeforløp skal få innkalling og undersøkelse innenfor definerte frister. Dersom det gjennom undersøkelse kommer frem at en pasient har kreft, stilles det også krav til hvor tidlig pasienten skal være i gang med behandling.

– Rask avklaring er særlig viktig for dem som må i gang med behandling, men også for pasienter som viser seg å være friske, fordi de på denne måten unngår lang tid med uro og bekymringer, heter det i pressemeldingen.