rådmann, sykefravær

Rådmannen med positive nyheter om sykefraværet

Sykefraværet i Karmøy kommune har gått ned med en halv prosent i løpet av årets første ti første måneder.

Av: Øystein Merkesvik

KARMØY: Mens sykefraværet i fjor på denne tiden i fjor lå på 7,4 prosent viser ferske tall at fraværet nå er på 6,9 prosent.

Det var derfor en fornøyd rådmann som presenterte de nye tallene for kommunestyret tirsdag kveld.

– Jeg skal ikke være bastant og si at dette er «best ever», men vi opererer med fine tall, sa Sigurd Eikje.

Han roste jobben som er gjort både fra politisk hold, administrasjonen, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i kommunen.

– Vi har en god trend og ligger langt under landsgjennomsnittet for kommune-Norge, sa rådmannen.