Lars Grindheim i forebyggende team ved Karmøy lensmannskontor besøkte forrige uke flere ungdomsskoler i kommunen og snakket om mobbing. 
Lars Grindheim i forebyggende team ved Karmøy lensmannskontor besøkte forrige uke flere ungdomsskoler i kommunen og snakket om mobbing. 

– Hvor mange av dere har mottatt et nakenbilde?

Det spørsmålet stiller politioverbetjent ved Karmøy lensmannskontor, Lars Grindheim. Det blir stille i klasse 8b ved Åkra ungdomsskole.

Av: Ann Kristin Andreassen 

KARMØY: Forrige uke besøkte Lars Grindheim i forebyggende team ved Karmøy lensmannskontor Åkra ungdomsskole hvor han blant annet tok opp temaet mobbing.

– Vi har et stort fokus på mobbing på sosiale medier, for det ser vi skjer i stor grad. Sosiale medier er i utgangspunktet en bra ting, men det finnes også en del negativt ved det. Man gjemmer seg bak en skjerm og tror alt er lov, men det er det ikke.

Hver uke blir det meldt fra om mobbing til Karmøy lensmannskontor. Noen saker er mindre alvorlige, men noen er også alvorlige.

– Vi ser alvorlig på dette med mobbing på nett. Vi tenker også at ungdommene blir 15 år og snakker en del om hvilke konsekvenser dette kan få.

Nakenbilder

Grindheim snakket også om nettvett. Hva kan man legge ut, og hva skal man ikke legge ut? Når han spør elevene om de har opplevd å motta et nakenbilde, blir det helt stille i klasserommet, og alle kikker litt bort på hverandre for å se om noen gir respons.

– Jeg vet at det går slike bilder rundt, og det er utrolig vanskelig å få slettet disse bildene. Jeg garanterer dere at noen på 8. klassetrinnet kommer til å ta kontakt med meg fordi de har sendt ut et slikt bilde og skjønner at det ikke var lurt, sier han til elevene og fortsetter:

– Politiet lager da en liste over alle som har mottatt bildet, og ber dem om å slette det. Dette gjør vi for å beskytte den som har sendt ut bildet. Så det er trolig viktig å tenke på hva dere sender ut, for det kan skade dere for resten av livet.

Skaper en trygghet

På runden har de også besøkt Danielsen ungdomsskole på Karmøy hvor responsen bra.

– Vi fikk god kontakt med elevene og fikk formidlet et budskap. Vi opplevde at tre elever ville snakke med oss etterpå, for de hadde opplevd ting og søkte råd hos oss. Det synes jeg er positivt, for da ser vi nytten av dette arbeidet. Det er kjempepositivt hvis vi kan komme inn og styrke skolens holdning.

– For det handler om å skape en tett relasjon mellom politi og elev?

– Ja, vi ønsker å skape en trygghet til oss i politiet slik at de kan komme til oss hvis det er noe. Vi har holdt på med dette i flere år, og erfaringer viser at så lenge de blir trygge på oss, så vil de komme til oss hvis det skulle være noe. Det er viktig å skape et godt grunnlag slik at det ikke bare blir pekefinger, men en toveiskommunikasjon.

Tett samarbeid

Forebyggende team ved Karmøy lensmannskontor har oppsøkende virksomhet hvor de er inne på 8. klassetrinnet ved ungdomsskolene. De har også et psykososialt team som er opprettet på ungdomsskolene.

– Dette er et tverrfaglig team hvor politi, skole, barnevern, helsesøster og PPT er med. Her kan den minste ting bli tatt opp, enten fra skolens eller foreldrenes side. På den måten kan vi være med å løse disse problemene før de blir større. I tillegg har vi bekymringssamtaler hvis skolen trenger det.