Høyres representant i hovedutvalg oppvekst og kultur, Inge Jacob Ekornsæter erkjenner at kommunen ikke har lykkes i å få bukt med problemet. Foto: Samuel Merkesvik
Høyres representant i hovedutvalg oppvekst og kultur, Inge Jacob Ekornsæter erkjenner at kommunen ikke har lykkes i å få bukt med problemet. Foto: Samuel Merkesvik

– Beklager overfor alle som blir utsatt for mobbing!

Tilstandsrapporten for karmøyskolen som ble lagt frem for kommunestyret i kveld viser at mobbingen blant 10.klassinger i kommunen øker kraftig til tross for at det foreligger en tydelig 0-visjon.

KARMØY: Høyres representant i hovedutvalg oppvekst og kultur, Inge Jacob Ekornsæter erkjenner at kommunen ikke har lykkes i å få bukt med problemet.

– Jeg vil beklage overfor dem som blir utsatt for mobbing, sa Ekornsæter som ba de folkevalgte om å ta lederskap i kampen mot mobbing og trakassering.

– Vi må tenke anderledes og større enn tidligere og iverksette tiltak også utenfor skolen, oppfordret han.

Kampanje

Et av tiltakene han vil iverksette er en kampanje-brosjyre som skal deles ut i skoler og lokalmiljøet med informasjon hvor man kan henvende seg dersom man opplever mobbing i hverdagen. Ekornsæter ønsker bilde av politikerne i Karmøy på brosjyren slik at det blir enklere for alle berørte å ta direkte kontakt.

– Dersom man ikke blir hørt skal hvem som helst kunne komme til oss folkevalgte. Vi skal bry oss og vise handlekraft. Vi kan bli en foregangskommune med en felles dugnad som viser nulltoleranse mot mobbing, sa han

Ny politikk

Også Frp’s representant, Randi Wisnæs manet til kamp mot mobbing i sitt innlegg da saken ble diskutert i kveld.

– Det er på tide med en ny politikk mot mobbing i skolen, oppfordret Wisnæs som fikk ros av ordfører Jarle Nilsen (Ap) for engasjementet.

– Jeg setter stor pris på at du tar opp dette og ansvarliggjør kommunens høyeste organ, sa Nilsen som allerede har varslet at mobbing blir satt øverst på den politiske dagsorden fremover.