Nora Olsen Sund, helse og omsorgssjef, Karmøy kommune. Arkivfoto
Nora Olsen Sund, helse og omsorgssjef, Karmøy kommune. Arkivfoto

Karmøy med informasjonsmøte om flyktningene