Foto: Marius A. Haugen
Foto: Marius A. Haugen

Kusma-smitten brer seg