DE ANSVARLIGE FOR FAGSKOLENE I AOF HAUGALAND: Daglig leder Sigmund Fosse, fagskoleansvarlig kompetanserådgiver Margrete Meidel Ramsdal og kvalitets og utviklingsansvarlig fagskole Edel J. Rosvold er klar til å ta imot nye fagskolestudenter. Foto: AOF
DE ANSVARLIGE FOR FAGSKOLENE I AOF HAUGALAND: Daglig leder Sigmund Fosse, fagskoleansvarlig kompetanserådgiver Margrete Meidel Ramsdal og kvalitets og utviklingsansvarlig fagskole Edel J. Rosvold er klar til å ta imot nye fagskolestudenter. Foto: AOF

Jubelen i taket hos AOF Haugaland

I AOF Haugaland står jubelen i taket. Opplæringsinstitusjonen har vunnet en prestisjetung kontrakt med Utdanningsdirektoratet.

ARBEIDSLIV: Kontrakten omfatter opprettelse av 70 nye studieplasser på fagskoleutdanning for barnehageansatte med fagbrev i Rogaland og Vest Agder. Det er første gang at det gis offentlig finansiering til fagskoleutdanning innen barnehage. Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage og omfatter fordypningsretningen barn med særskilte behov.

– Dette er en meget prestisjetung kontrakt som vil få stor betydning for vår videre utvikling sier daglig leder i AOF Haugaland, Sigmund Fosse. AOF Haugaland er i dag en av landets største og ledende fagskoler inne helse og oppvekstfag og har store ambisjoner for sin videre utvikling. Høsten 2015 etablerte utdanningsorganisasjonen for første gang studier i sør-Rogaland. Med denne kontrakten ser vi for oss en kraftig økning i vår tilstedeværelse utenfor Haugalandet, sier Sigmund Fosse.

Haugesund og Kopervik

AOF Haugaland vil starte arbeidet med å tilrettelegge for studiestart så snart som mulig. I første omgang ser en for seg å starte klasser i Haugesund og i Kopervik. Dette vil allerede skje på nyåret. Deretter står Stavanger og Kristiansand for tur.

– Søkere til studiet må ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende realkompetanse sier fagskoleansvarlig kompetanserådgiver, Margrete Meidel Ramsdal.

– I tillegg må søkere være ansatt i en barnehage. Studiet er en kombinasjon av teori og praksis, og vil bli lagt opp slik at det kan kombineres med jobb, sier hun videre.

Høye ambisjoner

Kvalitets og utviklingsansvarlig for fagskole, Edel J. Rosvold sier at denne kontrakten vil gjøre oss enda bedre i stand til å gi gode utdanningstilbud til ansatte i barnehager.

– Vårt mål er å være den viktigste og foretrukne kompetansepartneren innen fagskoleutdanning for barnehageeiere i Rogaland. Denne posisjonen er vi nå i ferd med å ta, sier hun fornøyd.

Utdanningsdirektoratet har lyst ut en konkurranse på inntil 260 studieplasser nasjonalt. Studiene skal etableres over hele landet og det er kun NOKUT godkjente fagskoler med studietilbudet barn med særskilte behov som har hatt anledning til å delta i konkurransen. 70 av studieplassene går til kompetanseheving i barnehager i Rogaland og Vest Agder. I kontraktsperioden har AOF Haugaland fått enerett på å drive denne fagskoleutdanningen i Rogaland og Vest Agder.