Siste:

KLARE FOR DEN 10. BRUKTBOKMESSEN: Fra venstre Tønnes Tønnesen, Anne-Beth Høyvik fra Haugesund Røde Kors, Eivind Th. Haaland, Harald Østensjø, Knut W. Aanensen, Thorbjørn Haukås, Arne W. Aanensen og Jan Øyvind Fiskaaen.
KLARE FOR DEN 10. BRUKTBOKMESSEN: Fra venstre Tønnes Tønnesen, Anne-Beth Høyvik fra Haugesund Røde Kors, Eivind Th. Haaland, Harald Østensjø, Knut W. Aanensen, Thorbjørn Haukås, Arne W. Aanensen og Jan Øyvind Fiskaaen.

-Kjøp ei bok – støtt integreringsarbeidet!

LIONS BOKMESSE: PR-ansvarlig Harald Østensjø forteller at klubben nok et år har fått inn mange nye, gode og flotte bøker i alle kategorier.

Boklesende haugalendinger kan denne helgen velge mellom godt over 20.000 boktitler av alle kategorier på bruktmessen.

Valgmulighetene er med andre ord mange og prisene dessuten gunstige. Det er fullt tillatt med pruting om lommebøker skulle ha begrenset innhold. Er argumentasjonen god og viljen sterk, finnes det store muligheter for ivrige boklesere som fortsatt har ledig bokhylleplass og ikke minst planlagt lesetid i vintermørket over byen og distriktet.

Guider våre nye gjester

Bruktbokmessen på Karmsund videregående skole er ideelt dugnadsarbeid av mange. Det betyr at de aller fleste kronene som Lions Club Haugesund/Tonjer tar inn gjennom boksalget disse to dagene går så å si uavkortet til årets utvalgte lokale formål. Mottaker i år er Haugesund Røde Kors Flyktningeguid-tjeneste. Den kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet.

-Gjennom dette tilbudet får nyinnflyttede flyktninger en veileder og et nettverk i lokalmiljøet og dermed økt kunnskap om det lokalsamfunnet de skal leve i i tiden som kommer, sier Harald Østensjø og mener bestemt at klubben har truffet midt på spikerhodet med tanke på opprettelsen av det nye akuttmottaket. Det kan i vinter bli enda flere enn de 170 som kom med fly fra Kirkenes tirsdag.

Mange muligheter

Haugesund Røde Kors har mulighet til å kanalisere flyktninger videre til flere egne aktiviteter. De tilbyr norsktrening og leksehjelp. Organisasjonen har også en egen kvinnegruppe, Kreativo, som er et møtested for kvinner i alle aldre fra forskjellige land. Mange ferske innflytterkvinner trenger et slikt nettverk for å få fotfeste i sin nye tilværelse i byen og distriktet. Barn kan bli tilknyttet Barnas Røde Kors, RØFF er et tilbud om friluftsliv og førstehjelp, innFRI er et fritidstilbud til ungdommer. Samtidig er det inngått et samarbeid med Vardmodellen der de barna som vil på fotballbanen får en rask mulighet til å komme i gang i sin nye tilværelse i Haugesund og på Karmøy.

-Det er dobbelt grunn for å bruke en time på oss i helga, sier Østensjø. Underforstått: Legger hver og én av oss igjen noen hundrelapper på Bruktbokmessen i Haugesund i helgen, sikrer vi oss både egne leseopplevelser og støtter en høyaktuell sak.