Hauge skole_gamlebygget - 1

Nå blir skolen lagt ut for salg

Formannskapet i Karmøy vedtok i ettermiddag å legge ut Hauge skole for salg. Taksten på bygningsmassen er satt til åtte millioner kroner.

Av: Øystein Merkesvik 

KARMØY: Høyres representant, Tor Kristian Gaard foreslo at skolebygget ikke skulle selges til konkurrerende virksomheter og viste til etablering av privatskoler. Forslaget fikk imidlertid ikke flertall i formannskapet.

Bygningsmassen legges ut til markedspris og salgssummen skal godkjennes av formannskapet.