Foto: Øystein Merkesvik.
Foto: Øystein Merkesvik.

Tar ekstra styring på økonomien

Varaordfører Leif Malvin Knutsen vil blande seg tettere inn i kommunens bruk av penger.

Av: Øystein Merkesvik

Den økonomiske styringen av Karmøy kommune var et av de sentrale temaene da samarbeidspartiene i Karmøy AP, KrF, Sp og V inviterer til pressekonferanse i ettermiddag for å presentere utdrag fra sin samarbeidsavtale.

Varaordfører, Leif Malvin Knutsen (Krf) fortalte at de fremover vil legge stor vekt på å gå i dybden på budsjettene for å avdekke uansvarligheter eller urealistisk budsjettering.

Knutsen bekrefter at han som varaordfører og leder av hovedutvalg hese- og omsorg i Karmøy vil være tettere på administrasjonen enn det man tidligere har tradisjon for når det gjelder innblanding i den daglige driften.

– Å følge opp hvordan regnskapene utvikler seg i forhold til budsjett blir en prioritert oppgave, sa Knutsen.

Eiendomsskatten uendret

Partiene fortalte at det legges opp til et årlig driftsoverskudd på 40 millioner kroner årlig fremover som skal gå til investeringer. Så langt er det ikke tatt stilling til om eiendomsskatten skal endres opp eller ned.

– Vi har et felles syn på den økonomiske situasjonen og eiendomsskatten er selve symbolet på dette. Vi har verken forslag om å øke eller redusere eiendomsskatten og vil ikke binde oss dersom det er behov for å øke eller det blir om for å redusere, sier Knutsen.