MDG_pol

Vil avslutte arbeidet med omkjøringsveien

Saken skal opp i formannskapet på mandag.

I forbindelse med ny behandling av omkjøringsveien Åkra-Vea i formannskapet førstkommende mandag om, går Miljøpartiet De Grønne (MDG) inn for at  prosjektet avsluttes.

– Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse til planlagt omkjøringsvei forbi Åkra. Dette er noe Miljøpartiet De Grønne støtter Fylkesmannen helt og holdent i, sier kommunestyrerepresentant for partiet, Marianne Sol Levinsen (bildet) i en pressemelding.

– En omkjøringsvei fra sørsiden av Åkra til 500 -800 millioner kroner, kan vi ikke se løser de faktiske trafikale problemene, som i dag ligger nord om Åkra, sier hun.

I følge Levinsen vil det være uforsvarlig å overkjøre innsigelsene fra Fylkesmannen, Miljøverndepartementets innstilling og handlingsrommet i kommunekassen.

– Dette er et prosjekt som vil få store negative konsekvenser for fremtidige generasjoner, verdifullt naturmangfold og dyreliv. MDG Karmøy kan ikke se at der i dag er samfunnsnyttige reelle alternativer til trase i denne saken, og mener at prosjektet bør avsluttes. Dette vil frigjøre ressurser til å se på andre muligheter for trafikksikringstiltak for innbyggerne, sier hun.