LB_Konkurs__dommerk_162986c

Dømt til 11 års fengsel