Aibel

Aibel lander ny storkontrakt

Arbeidet starter umiddelbart og avtalen har en verdi på rundt 600 millioner.
SKAPER ARBEIDSPLASSER: Rundt 60 personer vil tilknyttes arbeidet i oppstartfasen. Foto: Arkiv

Arbeidet starter umiddelbart og avtalen har en verdi på rundt 600 millioner.

Aibel er  tildelt oppdraget med å bygge omformerstasjon som skal sikre kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet, skriver Aibel i en pressemelding. Jobben vil engasjere cirka 60 personer i oppstartfasen. ABB har fått de to øvrige kontraktene på leveranse av kraftkabler og likeretterteknologi.

Oppdraget består i å bygge omformerstasjonen og pumpestasjonen med alt nødvendig utstyr. I tillegg skal det legges cirka fire kilometer med vekselstrømkabler samt fiberoptiske kabler fra tilkoplingspunktet på Kårstø og fram til omformerstasjonen på Haugsneset, står det i presseskrivet.

– Vi leverte nylig vår første konverteringsplattform for vindenergi til Tyskland og har tidligere hatt store konverteringsjobber på Troll-plattformen. For oss er dette derfor et viktig og naturlig fortsettelse som befester vår posisjon også innenfor dette fagfeltet, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel.

Arbeidet skal være ferdig i september 2018.

På Kårstø og i Haugesund

På Haugsneset skal vekselstrømmen omformes til likestrøm før den går gjennom de cirka 200 kilometer lange kraftkablene til Johan Sverdrup-feltet. På feltsenteret omformes igjen likestrømmen til vekselstrøm. Denne vil forsyne de ulike installasjonene på feltsenteret med kraft fra land. Dermed blir CO2-utslippene betydelig redusert.

Arbeidet skal styres fra Oslo-kontoret til detaljtegningene er ferdig. Deretter vil det meste av arbeidet bli flyttet til Kårstø og Haugesund, hvor også prefabrikasjonen skal gjøres. Aibel har knyttet til seg Norconsult og Veidekke for å sikre kompetanse innen alle aktuelle fagområder.

– Med personell fra Aibel, Norconsult og Veidekke er vi godt rustet for oppdraget, sier Nils Arne Hatleskog, konserndirektør, Feltutvikling.

I februar i år vant Aibel oppdraget med å bygge dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet.