I STOLT ÆREND PÅ UDLAND OMSORGSSENTER MANDAG: John Arne Sandvik og Leif Jonny Johannessen.
I STOLT ÆREND PÅ UDLAND OMSORGSSENTER MANDAG: John Arne Sandvik og Leif Jonny Johannessen.

To herrer i stolt ærend

De var begge på Udland omsorgssenter i Haugesund mandag i stolt ærend, John Arne Sandvik og Leif Jonny Johannessen.

John Arne Sandvik fra Kokkenes Mesterlaug var der for å få vist den råferske filmen om Verdens Største Sildebord. Det var for en Norgespremiere å regne. Leif Jonny Johannessen var der på vegne av fondet Pensjonistservice har bygget opp. De har betalt det komplett nye audiovisuelle anlegget sykehjemmet nå har fått og som ble tatt i bruk for første gang.

Markerte 30-årsjubileet

Sildabordgeneralen i Kokkenes Mesterlaug Haugalandet markerte i sommer 30-årsjubileumet med å få laget en nærmere 20 minutter lang film om arrangementet. Den er laget av frilanseren Heine Hasselquist og er nå ferdig for visninger og for folk som ønsker å kjøpe den for privat bruk. Mandag ble den vist for beboerne på Udland omsorgssenter på det splitter nye lyd- og filmanlegget som hjemmet nå har fått takket være fondsmidler fra Transport- og trygghetsfondet som Pensjonistservice på Havnaberg har bygget opp de siste ti årene.

Over en halv million

Lederen i fondsstyret, Leif Jonny Johannessen, sier til HaugalandNytt at dette er et overskudd av det transporttilbudet som Pensjonistservice i flere år drev på oppdrag for kommunen med å frakte eldre til dagsentertilbud. Med anskaffet buss og frivillige sjåfører, ble det etter hvert noen kroner på bok. Av flere grunner måtte dette tiltaket legges ned. Bussen ble deretter solgt og pengene satt i fond. Der har pengene godgjort seg i noen år og utgjorde nå hele 550.000 kroner. På grunn av en omlegging av fondsstrukturen i kommunen, valgte fondsstyret å tømme Transport- og trygghetsfondet og i tråd med formålet dele ut midlene til institusjonene og andre som arbeider med eldre. Således har Udland og Haraldsvang omsorgssentre hver fått komplette lyd- og filmanlegg til 75.000 kroner pluss noe ekstrautstyr til ca 25.000 kroner.

Sykkel og pianoer

På Bjørgene valgte fondet å investere i en spesialsykkel som skal benyttes i opptreningsarbeidet der den enkelte bruker kan kombinere sykkelturen med å se film fra sitt hjemsted. På grunn av den forestående oppussingen på Vardafjell, havnet ingen kroner hit. Samme skjebne fikk Skåreheimen som følge av varslet nedlegging her. På den annen side har fondet kjøpt pianoer til de to nye sykehjemetasjene som kommunen skal drifte på Revmatismesykehuset fra kommende nyttår. På Havnaberg Seniorsenter skal fondspengene brukes til å bygge nye glassdører og –skillevegg som kan skjerme storsalen fra ankomstområdet i senteret. Leif Jonny Johannessen forteller videre at han sammen med rådmann Thorbjørnsen og Bjarne Fjelltveit i fondsstyret også har delt ut ca 100.000 kroner til frivillige organisasjoner og lag som har eldre som målgruppe.

-Det har vært en sjelden god opplevelse å være julenisse så tidlig på året, sier Leif Jonny Johannessen og sier seg med Sandvik som sidemann meget fornøyd med lyd- og billedkvalitet på det nye anlegget i storsalen på Udland.

Sildabord-venn

John Arne Sandvik benyttet anledningen til å gi Udland omsorgssenter status som høyt verdsatt Sildabord-venn. Aktivitør Vibeke Slåke tok imot diplomen på vegne av arbeidsplassen sin og så fram til nye, årlige feststunder i storsalen i august når beboerne får sin del av alle smaksvarianter som bys fram på Verdens største Sildabord.