Arkivfoto: Marius A. Haugen.
Arkivfoto: Marius A. Haugen.

To kjørte i fylla