Økonomisjef Inge Jo Hagland i Haugesund kommune: litt svakere kommuneopplegg for 2016 enn forventet.
Økonomisjef Inge Jo Hagland i Haugesund kommune: litt svakere kommuneopplegg for 2016 enn forventet.

-Noe svakere enn forventet