grutle

Sprer subsea-kompetansen til utlandet

– Vi jobber for å utvide operasjonsområdet vårt til Vest-Afrika, sier Inge Grutle i Reach Subsea.

Av: Paul André Sommerfeldt

HAUGESUND: Grutle ønsker å være med å dele den norske subsea-kompetansen med andre nasjoner som er i ferd med å bygge opp sin offshore-industri.

Blant landene Grutle trekker fram, er Nigeria hvor han selv har vært på besøk nylig. For tiden har også Høgskulen Stord Haugesund (HSH) 39 nigerianske studenter fra Nigeria som studerer til maskiningeniør med spesialisering mot olje- og gassbransjen.

På sitt bedriftsbesøk i Vest-Afrika, fikk Grutle erfare hvordan aktiviteten er i den nigerianske oljeindustrien.

– Nigeria er i likhet med resten av den globale oljeindustrien påvirket av nedgangstider og stopp i operasjons- og aktivitetsnivå. Likevel er Nigeria et av de største offshore- og undervannsmarkedene i Vest-Afrika. Det fins et aktivitetsnivå selv om de nå merker reduksjon og det er flere spennende prosjekter som er vedtatt gjennomført i løpet av de neste årene, sier han.

Et av de viktigste målene for Nigeria-studentene er å tilegne seg generell kunnskap rundt olje og gass fra det lokale næringslivet på Haugalandet. Ansvaret med å spre kompetansen globalt er man også bevisst på i Reach Subsea, forteller Inge Grutle.

– Vi gjør undervannsoperasjoner hovedsakelig i Nordsjøen, men har også gjort operasjoner i Middelhavet i sommer. Samtidig har vi behov for å utvide operasjonsområde til Vest-Afrika og andre områder. Da tar vi med oss kompetansen fra Norge og Nordsjøbassenget ut i verden, sier han.

Han legger til at Reach samarbeider med lokale selskap i de forskjellige landene for å få innpass i markedet.

– På den måten bidrar vi med vår kunnskap og deler den norske subsea-kompetansen med andre nasjoner som kanskje ikke er kommet like langt på undervannsutvikling som i Norge, sier Grutle.