Kari Holmefjord Vervik og Innovasjon Norge
Kari Holmefjord Vervik og Innovasjon Norge

– Fortsatt mange stillinger ledige

NAV-direktør i Rogaland Truls Nordahl var i dag på Lille Maritim for å snakke om hvordan kommuner og næringslivet skal angripe den økende arbeidsledigheten.
VIL IKKE SVARTMALE: – Det er fortsatt mange stillinger ledig, NAV-direktør i Rogaland Truls Nordahl. Foto: TVH

NAV-direktør i Rogaland Truls Nordahl var i dag på Lille Maritim for å snakke om hvordan kommuner og næringslivet skal angripe den økende arbeidsledigheten. 

Nærmere 70 bedrifter var påmeldt, og NAV-direktøren hadde et klart budskap til de fremmøtte.

– Det er at løsningen på dette, er oss som er i rommet. Det er mye vi ikke kan styre, som internasjonale forhold, oljepris og så videre, men vi kan styre en god del, sier Nordahl.

Kari Holmefjord Vervik og Innovasjon Norge

Kari Holmefjord Vervik og Innovasjon Norge hjelper bedrifter med å tenke i nye retninger. Foto: TVH

–Vi kan styre litt av psykologien i dette, vi kan styre våre egne handlinger, og at bedrifter for eksempel er villige til å ta én ekstra inn på praksisplass der NAV er med og betaler, har betydning for hvordan det ser ut her om noen år.

Nordahl mener vi må slutte å svartmale situasjonen helt.

– Det er ikke så mange gode råd, men det som underkommuniseres veldig sterkt, er at det fortsatt er mange stillinger ledige. Av de som registrerte seg som ledige hos oss for tre måneder siden, har 55 prosent fått seg jobb i dag. Det er ikke sånn at det er tørke, så en må for all del ikke gi opp.

NB! Se innslaget på dagens 17.30-sending.

Må se mot nye markeder

Det er varslet 30.000 permitteringer i Norge så langt i år, og Rogaland er verst rammet. Kari Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge var også til stede for å snakke om hvordan de kan bidra til å snu den negative trenden.

– Vi kan hjelpe bedriftene til å finne nye markeder, sånn at de slipper å si opp folk. Vi har kontor i 35 land over hele verden, forteller hun.

– Vi kan være med på nye utviklingsprosjekter, der en kan ta en teknologi som hovedsakelig har vært brukt i oljeindustrien og bruke den mer mot andre næringer.

Det er Næringsforeningen som står for innkallingen. Egil Severeide håper lokale bedrifter har et reelt utbytte av NAV-direktørens orientering.

– Han har den beste oversikten over utviklingen i arbeidsmarkedet, både i regionen vår og i fylket som helhet. Det skjer så mye uventet, og ventet, at vi trenger en oppdatering på situasjonen, og ikke minst få vite hvilke tiltak NAV og myndighetene har for å avhjelpe ledigheten.