FIKK BESKJED: Karmøypolitikerne fikk flere innspill under kveldens folkemøte på Norheim.
FIKK BESKJED: Karmøypolitikerne fikk flere innspill under kveldens folkemøte på Norheim.

– Det brenner på Norheim

Politikerne fikk klar beskjed under kveldens folkemøte på Norheim.

KOMMUNESAMMENSLÅING: At flertallet av innbyggerne i Karmøy kommune ikke ønsker å slå seg sammen med Haugesund er viden kjent. På Fastlands-Karmøy er stemningen likevel mer tvilende. Nesten halvparten (47 prosent) ser for seg en sammenslåing med både Haugesund og Tysvær. Det ble også tema under kveldens folkemøte på Norheim. Flere tok her til ordet for at Fastlands-Karmøy burde flyttes over til Haugesund.

– Hvis innbyggerne på Fastlands-Karmøy sier klart ja til at de ønsker å bli endel av en annen kommune, som for eksempel Haugesund, mener jeg at kommunens politikere bør være så rause og la fastlandet bryte ut, sier  Jan Steffensen i Kolnes Grendautvalg.

Kristelig Folkeparti tok i valgkampen tydelig standpunkt mot en kommunesammenslåing med Haugesund. Påtroppende varaordfører Leiv Malvin Knutsen (KrF) klarer ikke å se for seg at Norheim skal bli en del av Haugesund. 

– Det har ingen hensikt i å gjøre en kommune på 42000 innbyggere om til en kommune med 34 000, for å gjøre en med 37000 om til en med 45 000 innbyggere . Jeg klarer ikke å se for meg den samfunnsmessige gevinsten i det, sier Knutsen. 

Føler seg sviktet

Kveldens folkemøte var bare det første i en rekke rundt om i kommunen der den kommende kommunereformen er temaet. Karmøy kommune utreder i disse dager fordelene og ulempene ved en eventuell kommunesammenslåing. I innbyggerundersøkelsen som nylig ble offentliggjort kom det frem at 6 av ti ønsker en justering av kommunegrensen i Karmøy. Fastlandet av Karmøy er den delen av kommunen der folk er mest positive. Noe av grunnen kan være at flere føler at kommunepolitikerne sviktet da de besluttet å legge ned Norheim bu- og behandlingsheim.

– Det brenner på Norheim og folk føler seg sviktet. At mange eldre må dra helt til Skudenes for å få plass på omsorgssenter er en skam, sier Liv Gaard. 

Karmøyrådmann Sigurd Eikje skal i mars 2016 legge frem sin innstilling til politisk behandling. Deretter skal det arrangeres en folkeavstemning før kommunestyret i Karmøy skal si ja eller nei til en kommunesammenslåing. Sigrid Johansen tror det blir sammenslåing uansett.  

– Jeg vet ikke hva tid, men jeg er sikker på at vi vil bli slått sammen. Uansett ønsker jeg å vite mer før jeg bestemmer meg.