Offshore_næringsliv_plattform

30.000 mulige permitteringer i vente

Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor da tallet var 13.400.
Foto: Arkiv

Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor da tallet var 13.400.

Av Marit Nilsen

I løpet av august måned varslet 70 arbeidsgivere Nav om mulige oppsigelser og permitteringer i bedriften.

Dermed står 4.900 mennesker i fare for å bli arbeidsledige, og igjen er det innen oljerelatert industri at folk rammes hardest. Det skriver Nav på sine nettsider.

NAV

TRAVELT: NAV har så langt fått varsler for 12.000 personer i industrien og 5.600 fra bergverksdrift og utvinning.

– Det er ingen tvil om at antall varsler har økt kraftig de siste månedene. Med unntak av i feriemåneden juli har vi i snitt mottatt varsler om 4.700 mulige oppsigelser eller permitteringer hver måned, sier kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt.

Tøft for oljerelatert industri

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav.

– Vi må huske på at dette er varsler om mulige oppsigelser. En del av dem vil derfor ikke bli iverksatt, sier Åsholt.

Så langt i år har Nav mottatt varsler for 12.000 personer fra industrien og 5.600 personer fra bergverksdrift og utvinning.

– Det er oljen som driver utviklingen, men vi ser også at tøffe tider i oljerelatert industri treffer andre næringer. Både transportbedrifter, konsulentselskaper og hoteller sliter mer enn før. Spesielt de som holder til på Sør-Vestlandet, sier Åsholt.

Halvparten på Vestlandet

Over halvpartene av varslene Nav har mottatt i år er meldt inn fra virksomheter som holder til i Rogaland, Hordaland og Vest-Agder.

– Med så mange varsler som vi har sett de siste månedene, venter vi at ledigheten vil øke raskere i høst enn den har gjort så langt i år, sier Åsholt.