HSH Nigeria studenter

Vil bli oljegründere i hjemlandet

De nigerianske ingeniørstudentene på HSH vil bruke utdanningen til å gi oljeindustrien i hjemlandet lokalt eierskap.
LÆRER AV NORGE: John Kadiri og Peter Daobry håper å få jobb i oljeindustrien i Nigeria når de er ferdige på HSH. Foto: PAS.

De nigerianske ingeniørstudentene på HSH vil bruke utdanningen til å gi oljeindustrien i hjemlandet lokalt eierskap.

I forrige uke fikk HSH storfint besøk av representanter fra ledelsen i Unitar, som er FNs organ for opplæring og forskning. Bakgrunnen for besøket var å treffe de 39 nigerianske studentene som i vinter startet på et skreddersydd utdanningsløp for å bli maskiningeniører. Studentene tar en bachelorgrad i maskiningeniør med spesialisering mot olje og gassindustrien.

HSH Nigeria studenter

HILSTE: Studentene fikk hilse på Unitar-representanten Sally Fegan-Wyles. Foto: PAS.

– Studieløpet er lagt opp på lik linje med våre ordinære studenter på maskinstudiet med 30 studiepoeng per semester. Forskjellen er at studiet her går på engelsk og at de startet på vårsemesteret og våre vanlige studenter starter om høsten, sier prosjektleder Fredrik Hemmingsson ved HSH.

På engelsk
Det er første gang HSH gjennomfører en bachelorgrad på engelsk. Et oppdrag som også har bydd på noen utfordringer.

– Den største utfordringen har vært å få alt over på engelsk. Å finne tilsvarende litteratur på engelsk er ikke alltid enkelt. Det finnes mye bra faglitteratur på engelsk, men problemet vi ofte ser er at det trengs mer enn en bok for å dekke det samme omfanget som de norske, sier Hemmingson.

Et av hovedmålene med studiet er å skaffe kvalifisert og lokalt forankret arbeidskraft til oljeindustrien i Nigeria, som per i dag i hovedsak styres av store, multinasjonale selskap.

Inn i jobb
Den irske Unitar-direktøren Sally Fegan-Wyles kom med en inspirerende appell til de kommende ingeniørene der hun understreket hvor viktig det er å forvalte landets naturressurser på en riktig måte og sørge for at Nigerias oljeproduksjon i fremtiden styres av nigerianere selv.

– Et av målene er å forebygge konflikter i de oljerike delene av Nigeria ved å hjelpe unge, nigerianske ingeniører til å skaffe seg jobb i oljeindustrien, sier Wyles.

Bygger opp
Mens Norge opplever brems i oljeaktiviteten, er land som Nigeria i ferd med å bygge opp sin industri og behovet for kompetanse på feltet er stort. I tillegg til den akademiske kompetansen, skal studentene ha to bolker med praksis fordelt på nasjonale og lokale oljeselskap for å skaffe seg relevant arbeidserfaring.

Studenten Peter Daobry mener den maritime kompetansen studentene vil ta med seg når de er ferdige på HSH, vil være gull verdt når de etterpå skal inn på det nigerianske arbeidsmarkedet.

– I hele Afrika fins ikke noe universitet som kan tilby et utdanningsprogram som dette. Vi har en fordel med at vi er i det rette landet. Norge har som Nigeria utnyttet oljen og utviklet teknologien. Vi er her for å lære av dette og reise hjem igjen for å utvikle oljeindustrien i vårt land, sier ingeniørstudenten.

SE INNSLAG FRA HSH I KVELDENS HORISONT-SENDING PÅ TV HAUGALAND CA 18.15