leif malvin knutsen

Takket nei til ordfører-tilbud

Men det var ikke Frp som ønsket Knutsen som ordfører de neste fire årene.

I dagens utgave av Karmøynytt forteller Krf´s gruppeleder i Karmøy, Leif Malvin Knutsen at han ble tilbudt jobben som ordfører dersom han ville fortsette det politiske samarbeidet med Høyre-siden i Karmøy etter valget. Ovenfor Karmøynytt bekrefer 65-åringen at han takket nei til tilbudet på grunn av Frp.

– Posisjoner er ikke alt her i livet, sier Knutsen som under forhandlingene med de tidligere opposisjonspartiene takket ja til stilling som varaordfører de kommende fire årene.

Nåværende varaordfører i Karmøy og gruppeleder for Frp, Susan Borg reagerer på utspillet og sier det aldri var tema hos dem å tilby Knutsen en ordførerstilling.

– Det var ikke noe alternativ i det hele tatt. Dette er noe Høyre på eget initivativ la frem for Krf, sier hun.

Grep som smerter
Når den nye flertallskoalisjonen overtar styringen av Karmøypolitikken fra den 22 oktober, skal Knutsen jobbe i halv stilling som varaordfører ved siden av påtroppende ordfører Jarle Nilsen (Ap). Selv om ikke alle formaliteter er klare enda rundt samarbeidsplattformen er Knutsen forberedt på at det vil bli iverksatt tøffe grep for å få skikk på kommuneøkonomien fremover.

– Jeg tror vi er ndødt til i større grad enn vi har gjort den senere tid å ta noen grep som smerter, sier han.

Kvalitetssikring
Knutsen viser særlig til helse- og omsorgssektoren i kommunen som ligger an til et overforbruk på 50 millioner kroner i år, noe som har rammet kommuneøkonomien hardt.

– Jeg tror at det blir en veldig viktig oppgave at vi stiller spørsmål for å kvalitetssikre og at vi blir trygge på at budsjetter og tallstørrelser er i samasvar med tjenesteproduksjonen som skal utføres. At vi ikke kommer skjevt ut med helse- og omsorg slik vi har opplevd nå og tidligere. Det har vi ikke råd til, sier han.