FORUNDRET: Idrettskonsulent Kjetil Lande og idrettssjef Kjell Einar Bergsager lurer på hva Martinsen og Seagulls egentlig vil. Foto: FKK
FORUNDRET: Idrettskonsulent Kjetil Lande og idrettssjef Kjell Einar Bergsager lurer på hva Martinsen og Seagulls egentlig vil. Foto: FKK

Seagulls vil dele på driften av Ishallen

Haugesund Seagulls vil ha lengre åpningstider i ishallen og stå for mer av driften selv. Idrettssjef Kjell Einar Bergsager synes fremgangsmåten er uryddig og etterspør en formell henvendelse.
MER ISTID: Styreleder i Haugesund Seagulls, Trond Martinsen, ønsker flere treningstimer – utover åpningstid. Foto: MSA

Haugesund Seagulls vil ha lengre åpningstider i ishallen og stå for mer av driften selv. Idrettssjef Kjell Einar Bergsager synes fremgangsmåten er uryddig og etterspør en formell henvendelse.

I ishallen må isen prepareres etter 45-50 minutters bruk. Haugesund ishall driftes av kommunen, og det er kun kommunens ansatte som har de nødvendige sertifikatene for å bruke prepareringsmaskinen. Styreleder i Seagulls, Trond Martinsen, vil at klubben skal få delta mer aktivt.

– Vi vil ta de nødvendige kursene og sertifikatene for å få lov til å bruke prepareringsmaskinen. Nå er ishallens åpningstider avhengig av at de kommunalt ansatte er på jobb, sier Martinsen.

FORUNDRET: Idrettskonsulent Kjetil Lande og idrettssjef Kjell Einar Bergsager lurer på hva Martinsen og Seagulls egentlig vil. Foto: FKK

FORUNDRET: Idrettskonsulent Kjetil Lande og idrettssjef Kjell Einar Bergsager lurer på hva Martinsen og Seagulls egentlig vil. Foto: FKK

Ishallen har åpent til klokken 16 i helgene, og til klokken 22 i ukedagene. I følge Martinsen er hallen stengt under høytider og i ferier.

– Vi ønsker aktivitet i hallen utover det kommunen kan tilby. I helgene spiller vi seriekamp klokken fire og da må kommunens ansatte jobbe overtid. Vi kan gjøre slikt selv på dugnad.

Kunstige argumenter

Martinsen forteller at klubben har vært i dialog med kommunen helt siden planleggingen av hallen i 2008. Hallen ble ferdigstilt i 2010.

– Vi skisserte et behov for dette før ishallen var ferdig bygd. Vi har vært i møter med kommunen hvor vi har tatt opp og diskutert problemstillingen. Kommunen har i den anledning vært veldig tilbakeholdne og møtt oss med svar om at det kun er kommunens ansatte som får bruke kommunens midler, som i dette tilfellet er prepareringsmaskinen. De skylder også på forsikringer og HMS. Jeg opplever argumentene som litt kunstige, sier Martinsen.

Seagulls har ikke likviditet til å bygge sin egen hall.

– Det vil koste oss 60-70 millioner kroner å bygge en ny hall, det har vi ikke økonomi til. Det er viktig å ivareta det anlegget vi har. Ved at klubben står for mer av driften så vil vi også føle et større eierskap. For at vi skal holde hallen ved like må vi få økt bruken av hallen.

Kommunen burde tatt initiativ

Martinsen trekker frem Kristiansand og Tønsberg, som har fått til lignende modeller som det de gjerne vil få til.

– I Kristiansand er det flere fra klubben som er med og drifter ishallen. I Tønsberg drifter kommunen hallen til klokken 15 i hverdagen, og etter det overtar idrettslagene all drift. Den ordningen de har fått til i Tønsberg, er lignende den ordningen vi gjerne ønsker her i Haugesund.

Martinsen forteller at han har forståelse for kommunens dårlige økonomi, men han mener likevel at dette er en løsning som kommunen burde bli med på.

– Slik jeg ser det burde kommunen generelt sett tatt større initiativ for å finne en løsning på hvordan klubbene kan bidra mer, forteller Martinsen.

– Veldig uryddig

Idrettssjef i Haugesund, Kjell Einar Bergsager, bekrefter at de har vært i kontakt med Seagulls om prepping av isen utover ordinær åpningstid. Han er i utgangspunktet ikke negativ til det, men er usikker på hva de legger «å drifte», og mener det er på høy tid at klubben kommer med en mer formell henvendelse.

– Vi kan ikke få dette fra media og politikere. Jeg synes fremgangsmåten er veldig uryddig. De må komme i reelle samtaler med oss, og normalt skal det gå gjennom Idrettsrådet. Her skjer det ting uten at vi egentlig vet hva de tenker på, sier idrettssjefen.

Det eneste som er sikkert, er at mye kommer til å handle om økonomi.

– Kjører du prepareringsmaskinen, så koster det ganske mye penger, hver eneste gang. Vi vet at de ønsker å ha sommeråpent, men vi kan ikke pådra oss ekstrakostnader, og her kan det fort være snakk om flere hundre tusen, sier Bergsager.

Regional hall

Samtidig minner han om premissene for å bygge ishallen, der fylke, stat, næringsliv og nabokommuner har bidratt med millionbeløp.

– En må være klar over at ishallen er bygd som en regional hall, og vi må gi et tilbud til mange. Seagulls får vel 35 timer til disposisjon hver uke, og gratis leie. Alle som utvikler seg vil jo gjerne ha mer tid, men da må en tenke på å bygge selv, som en del andre idrettslag har gjort.

Idrettskonsulent Kjetil Lande ser ikke bort fra at de kan komme til en avtale.

– Vår utgangspunkt er at vi ønsker mest mulig aktivitet. I svømmehallen har vi inngått avtaler med klubber som er der etter vi har stengt. Men spørsmålet her er hvem som tar utgiften, forklarer han.

Bergsager er delvis enig.

– Vi er åpne for det meste, men når vi ikke vet hva de snakker om, så er det vanskelig å si så mye.