STORT MARKED: Det finnes antagelig mange tusen krigsminer i Nordsjøen. Foto: Arkiv/Søværnet (D).
STORT MARKED: Det finnes antagelig mange tusen krigsminer i Nordsjøen. Foto: Arkiv/Søværnet (D).

Eksplosive oppdrag for Reach

Reach Subsea rydder havbunnen for miner og andre eksplosiver, på oppdrag for vindindustrien.
STORT MARKED: Det finnes antagelig mange tusen krigsminer i Nordsjøen. Foto: Arkiv/Søværnet (D).

Reach Subsea rydder havbunnen for miner og andre eksplosiver, på oppdrag for vindindustrien.

Undervannsoperasjonene utføres i samarbeid med svenske MMT, på fartøyet Stril Explorer eid av Stavanger-rederiet Simon Møkster, skriver Sysla.

Reach har jobbet hardt for å omstille virksomheten til nye markeder og særlig innen fornybar energi.

– Det er en strategisk avgjørelse fra vår side. Nedgangen innen olje og gass gjør at vi må se på alternative markeder. Med vindutbygginger stadig lengre fra land, er det et økende behov for offshorebåter nå, sier Bård Thuen Høgheim, salgs- og markedsdirektør hos Reach Subsea, til Sysla.

Akkurat nå har de et oppdrag for den danske vindgiganten Dong ved vindparken Race Bank utenfor Norfolk. Fjerningen av de gamle krigsminene foregår stort sett i britisk og hollandsk farvann.

Minene må detoneres

Arbeidet Reach Subsea og MMT utfører er identifikasjon og loggføring av funn. Når det er gjort går de tilbake og analyserer funnstedene. Selv om eksplosivene er gamle, må de detoneres eller uskadeliggjøres av eksperter.

– Det er faktisk et ganske stort marked, det ligger ufattelig mange miner og bomber/ammunisjon igjen etter andre verdenskrig, uttaler Høgheim.

I 2004 anslo Nato at det finnes omlag 25.000 miner i Nordsjøen, skrev BADet er imidlertid liten risiko forbundet med jobbene.

– Vi kjører den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) og de tar seg av det surveytekniske.

Mange forsinkelser

Det er mange aktører i havvindindustrien som har støtt på utfordringer knyttet til gamle eksplosiver. I 2013 måtte tilkoblingsarbeidet ved den store tyske vindparken Riffgat utsettes i over et år ettersom minene lå i veien for kabler som skulle føre strømmen til land.

For noen måneder siden måtte svenske Vattenfall rydde unna 26 miner der de har plassert sin nye vindpark Sandbank i Nordsjøen

Også ved Statoil og Statkrafts felleseide vindpark Sheringham Shoal ble det funnet miner i 2010, skriver Sysla.