Torsdag arrangerer Karmøy kommune folkemøte om den framtidige kommunestrukturen. Arkivfoto: Øystein Merkesvik.
Torsdag arrangerer Karmøy kommune folkemøte om den framtidige kommunestrukturen. Arkivfoto: Øystein Merkesvik.

Flertall i Karmøy støtter nye kommunegrenser

Karmøybuen er åpen for endringer i kommunestrukturen. Men støtten er svak og varierer sterkt geografisk.

KARMØY: Dette kommer fram i Karmøy kommunes innbyggerundersøkelse som er tatt i forbindelse med den pågående strukturprosessen.

21 prosent svarer at kommunen fortsatt bør bestå, men at grensene kan justeres. Videre støtter 13 prosent sammenslåing med andre kommuner enn Haugesund, mens 22 prosent ønsker en storkommune i framtiden bestående av blant annet Haugesund og Tysvær. På den annen side svarer 41 prosent at de ønsker at kommunegrensene forblir uendret i framtiden.

Torsdag arrangerer Karmøy kommune et folkemøte om «fastlandet» for å involvere innbyggerne i diskusjonen rundt framtidens kommunestruktur. Møtet holdes på Norheim kulturhus klokken 19.