Espira Cup - spiller fotball

Vil ha flere søknader

Fotballklubber på Haugalandet har mulighet til å søke om 50.000 kroner til et prosjekt rettet mot barn og unge. Foreløpig er det bare én klubb som har søkt – og fristen går ut om to dager.
GIR TILBAKE: Fotballforbundets og Tippeligaens hovedsponsor Canal Digital deler ut 50.000 kroner. Foto: Arkiv

Fotballklubber på Haugalandet har mulighet til å søke om 50.000 kroner til et prosjekt rettet mot barn og unge. Foreløpig er det bare én klubb som har søkt – og fristen går ut om to dager.

Canal Digital fortsetter sitt samfunnsprosjekt «Gir Tilbake» der de støtter fotballprosjekter rettet mot barn og unge med 50.000 kroner. I fjor var det Djerv 1919s HC-lag som fikk tilskuddet.

– Alle fotballklubber i Rogaland er invitert til å søke på prosjektstøtte for opptil 50 000 kr. Midlene skal tildeles klubber eller lag som trenger et ekstra løft i arbeidet med barne- eller ungdomsfotballen. Søknaden må inneholde begrunnelser for hvorfor prosjektet trenger støtte og søknaden bør inneholde et bilde som illustrerer hva det søkes støtte om, skriver Canal Digital i en pressemelding.

NB! Søknadsfristen er onsdag 30. september. Søknad med begrunnelse, kontaktperson og et relevant bilde sendes til girtilbake@canaldigital.no. Søknaden må merkes med KLUBB (den eliteklubben hvor tildelingen finner sted).