Illustrasjonfoto: Pro Juventute/Flickr Creative Commons
Illustrasjonfoto: Pro Juventute/Flickr Creative Commons

Flyttet til Telemark på grunn av mobbing

Mobbehverdagen til den 6 år gamle sønnen hennes ble tilslutt så vanskelig at moren følte seg tvunget til å flytte.

TYSVÆR: – Jeg hadde ikke noe valg. Mobbingen av sønnen min fikk ingen konsekvenser til tross for at jeg sa ifra flere ganger, sier moren, Sissel Skarseth Solheim, til TV Haugaland.

Mobbingen av sønnen startet allerede i barnehagen. Da gutten begynte på skolen håpet moren at mobbingen skulle slutte. Det gjorde den ikke. Istedenfor utviklet hverdagen seg til å bli helt uutholdelig for sønnen, som daglig opplevde erting og sjikane fra medelevene.

– Det var mye knuffing og han fikk sjelden lov til å gå i fred. Ingen ville leke med ham og medelevene sa stygge ting til ham hele tiden, sier moren.

Sammen med sønnen flyttet hun til Tysvær for ni måneder siden for å bo sammen med kjæresten sin. For litt over en uke siden flyttet hun tilbake til Telemark på grunn av mobbingen. Paret er imidlertid enda kjærester.

Det var Tysvær Bydeblad som først omtalte saken. Kjæresten, Øystein Holgersen, sier til avisa at han er svært skuffet over skolen.

–  Til tross for gjentatte henvendelser har de ikke tatt affære. Det virker som om de har hatt skylapper, som om de ikke vil innrømme at det eksisterer mobbing på deres skole, sier Holgersen til Tysvær Bygdeblad.

Den 6 år gamle gutten har nå begynt på ny skole. Foreløpig har mobbing ikke vært et tema på den nye skolen og 6-åringen virker ifølge moren til å trives med den nye skolehverdagen. Nå håper mora at den vanskelige tida endelig er over.

– For meg er dette et tilbakelagt kapittel. Nå håper jeg bare at skolen og kommunen tar tak i problemet slik at ikke flere elever får oppleve dette, sier moren.

Tre skoler i Tysvær er fortiden med i et prosjekt for å forebygge mobbing og krenkende adferd i skolen. I en fellesuttalelse til Tysvær Bygdablad fra rektor og fungerende skolesjef i Tysvær kommune, Eli Krokedal, skriver skolesjefen at hun synes situasjonen er trist.

– Jeg har vært i kontakt med skolen for å høre hvordan saken er håndtert. Det jeg kan si er at skolen har vært i god dialog med eleven og hjemmet og at de har fulgt prosedyrene, slik loven krever. Slike saker er triste, spesielt for han eller hun det gjelder, sier Krokedal til Tysvær Bygdeblad.