18 Kvinnheradboliger i faresonen

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i fjor og i år kartlagt Kvinnherad kommune med tanke på utsatte hus i skredfaresoner.

Temaene er snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Tilsammen er det 18 boliger, hytter og uthus som er krysset ut i Sundal, Ænes, Omvikdalen/Seimsfoss/ Rosendal, Uskedalen, Ytre Matre og Åkra. (Kvinnheringen)