Styret i Helse Fonna er meget fornøyd med framdriften i byggeprosjektet.
Styret i Helse Fonna er meget fornøyd med framdriften i byggeprosjektet.

Satser på statsbudsjettet i 2018

Styret i Helse Fonna sa seg fredag formiddag meget fornøyd med framdriften i arbeidet med utvidelse av Haugesund sjukehus. Neste milepæl for styret kommer før sommeren 2016, da de skal ta et prinsipielt standpunkt til innholdet i byggeprosjektet.

HELSEPOLITIKK: Deretter vil saken behandles i styret i Helse Vest før detaljplanleggingen for de to byggetrinnene settes i gang. Siktemålet er at prosjektet skal komme inn på statsbudsjettet i 2018. En stram regi er nødvendig om en slik tidsplan skal holde.

-Dette er en gladsak for hele storregionen, sa styreleder Kjell Arvid Svendsen da han og styret ga komplimenter til administrasjon og prosjektledelse for den omfattende og krevende jobben som er gjort fram til nå. I dag var det prosjektleder Laila Nemeth som oppsummerte status i arbeidet og pekte på de tyngste utfordringene som må løses om byggeprosjektet skal gjennomføres mens sykehuset er i full drift. Hun var meget fornøyd med de ansattes medvirkning i det bakgrunnsarbeidet som nå er utført og like fornøyd med den gode dialogen med Haugesund kommune og Revmatismesjukehuset.

Administrerende direktør Olav Klausen viste til at foreløpige beregninger tyder på at

Prosjektleder Laila Nemeth har vært og skal gjennom en omfattende prosess fram til en forhåpentligvis positiv beslutning i Stortinget kommer i 2018.

Prosjektleder Laila Nemeth har vært og skal gjennom en omfattende prosess fram til en forhåpentligvis positiv beslutning i Stortinget kommer i 2018.

sykehusdriften kan ha en gevinst på 40 millioner kroner årlig allerede etter at første byggetrinn står klar i 2020. I tiden framover skal det gjøres en grundigere jobb for å understøtte disse beregningene.

Som omtalt i den saken vi la ut i går, har administrasjonen regnet ut at helseforetaket kan bygge for 1,3 milliard kroner fram til 2020 og ytterligere 1,5 milliard fram til 2030.