Arne Christian Mohn May Britt Vihovde

Nesten regnbuekoalisjon i Haugesund

Haugesund kommune skal kommende fireårsperiode styres av en koalisjon på syv partier. De har 33 av 49 mandater bak seg – og foran dem står ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) og varaordfører May Britt Vihovde (V).
VARAORDFØRER OG ORDFØRER: May Britt Vihovde (V) og Arne-Christian Mohn (Ap). Foto: Terje Emil Johannesen/TVH.

Haugesund kommune skal kommende fireårsperiode styres av en koalisjon på syv partier. De har 33 av 49 mandater bak seg – og foran dem står ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) og varaordfører May Britt Vihovde (V).

Av: Terje Emil Johannesen

POLITIKK/VALGET I HAUGESUND: Forhandlingsutvalgene i Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne, Pensjonistpartiet og Senterpartiet har hatt samtaler helt fram til i formiddag. Da var alle klosser på plass i den største politiske flertallskoalisjonen byen kanskje noensinne har hatt. På en pressekonferanse på rådhuset onsdag kveld la partiene fram det de kaller ”Samarbeidets politiske grunnplattform” på seks og ei halv side tettpakket med tekst. Samtidig utløste de spenningen om hvem som kom til å bli varaordfører. Valget falt altså på en kvinne, noe som tydeligvis var et klart politisk signal etter at valget ga en lavere kvinnerepresentasjon i bystyret enn hva partiene selv ønsket. May Britt Vihovde takket for tilliten, samtidig som hun ikke la skjul på at hun har stor tro på at koalisjonen kommer til å bli et godt team for byen.

-Dessuten var det viktig for oss å få dratt Arbeiderpartiet nærmere sentrum, la hun til. Den uttalelsen fikk ikke henge lenge i luften, fordi SV’s Gjertrud Kjellesvik sa det samme på sitt partis vegne om deres rolle på venstresiden blant de seks partiene

FLERTALLET: Alf Edvinson (Pp), Tor Inge Eidesen (Sp), May Britt Vihovde (V), Ragnhild Bjerkvik (Ap), Arne-Christian Mohn (Ap), Tom Landås (KrF), Gjertrud Kjellesvik (SV) og Bjørn-Erik Davidsen (MDG). Foto: Frank Kongshavn.

Takket mange
Arne-Christian Mohn takket for sin del alle som har bidratt til Arbeiderpartiets formidable valgseier i Haugesund – og takket også for gode og konstruktive samtaler de seks partiene mellom. Han har store forventninger til fortsettelsen. Med så mange partier i koalisjonen har det vært en vanskelig jobb å legge kabalen med formannskapsplasser og utvalgsledere og –sammensetning. Når det gjaldt valget av varaordfører, lettet han såpass på sløret fra forhandlingene at når dette spørsmålet kom opp, var det enighet om at vedkommende måtte komme fra et av sentrumspartiene. Fordi KrF var avslappet til spørsmålet og fordi at en kvinne var ønskelig, var veien kort fram til Venstres May Britt Vihovde.

Stor dugnad
Pressekonferansen var ellers et speilbilde av den vanskelige økonomiske situasjonen Haugesund kommune befinner seg i. Dette er definert som Jobb nr 1 for de seks partiene. Arne-Christian Mohn beskrev de kommende fire årene som en stor dugnad. Politikerne må få kontroll over økonomien. Eneste gruppe som skal skjermes, er barn og unge. Samtidig skal byen strekke seg for å nå klimamålene fram mot 2030.

– Det kommer til å bli noen tøffe år, men vi skal greie dette sammen, sa Mohn blant annet.

Av konkrete saker som kom fram på pressekonferansen, er at koalisjonen skal revurdere planlagt utvidelse av Karmsundsgata fra Storasundsgata og nordover. Det samme gjelder kommunens parkeringsstrategi og –politikk. Byens sentrum er et satsingsområde, kombinert med forsterking av kollektivtilbudet, økt bruk av sykkel og gange. I samarbeidserklæringen er det også en rekke formuleringer om forbedret interkommunalt samarbeid – og partiene signaliserer en reell vilje til å gå inn i reelle forhandlinger med nabokommuner som ønsker sammenslåing.

Kabalene
Når det gjelder fordeling av verv, har flertallspartiene gitt posisjonen som leder av Omsorgsutvalget til opposisjonen. Etter som Høyre får en heltidspolitiker i kommende periode (Utne Reitan), går det vervet til Fremskrittspartiet.

I formannskapet får flertallet sju plasser. Ap får fire av disse og Venstre, KrF og Venstre hver sin.

I Plan- og miljøutvalget får Ap lederen og Sp nestlederen.

Ap skal lede Oppvekstutvalget med både leder og nestleder.

Omsorgsutvalget får som nevnt en leder fra opposisjone, mens KrF får nestlederen.

Personalpolitisk utvalg skal ledes av Ap med nestleder fra opposisjonen.

KUF  KF skal ledes av Ap med nestleder fra opposisjonen.

Se video-opptak av pressekonferansen på TVH