Mest svartsyn i Rogaland

Næringslivet i Rogaland er mest svartsynt i en undersøkelse som SR-Bank og TNS Gallup har gjort blant 600 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene.

Aller mest pessimistisk er bedrifter med to tredjedeler eller mer av omsetningen knyttet til olje. Undersøkelsen ble presentert på næringslivskonferansen Pulpit i Stavanger i dag.