arkivfoto
arkivfoto

– En fjør som har blitt til ti høns

Styreleder i Fjord Motorpark, Arvid Grimstvedt, er lite fornøyd støysonekartene som har blitt publisert i sosiale medier i det siste. Han mener dette er tatt ut av faglig sammenheng og at publiseringen av disse bildene er svært dårlig kutyme.

MOTOR: – Det har pågått en usaklig debatt på Facebook og debattsidene til Haugesunds Avis. Det er som en fjør som har blitt til ti høns, sier styreleder i Fjord Motorpark, Arvid Grimstevdt, til TV Haugaland.

På Facebook har det blitt publisert et støysonekart av Fjord Motorpark som Grimstvedt mener er tatt ut av sammenheng. Han forteller at hensikten med disse kartene var å avdekke betydning av integrasjon i terreng og andre støykompenserende tiltak.

– Konklusjonen av analysen var at Fjord Motorpark kan realisereres innenfor gjeldene støykrav innenfor Miljødepartementets grenser for hva som aksepteres. Nivået for motorsport ligger ti desibel under kravet til offentlig vei på 55 desibel, sier Grimstvedt. 

De publiserte støysonekartene på sosiale medier er interne arbeidsdokumenter som Fjord Motorpark er blitt bedt om å legge fram for lagmannsretten i slutten av oktober.

– De er en del av en større sammenheng, og det kreves spesifikk kompetanse for å tolke dem. Publisering av bevismateriale til en rettsbehandling er ikke ulovlig, men
svært dårlig kutyme, mener styrelederen.

– Debatt basert på følelser
Fjord Motorpark forventer å ha klar en faglig utarbeidet støykonsekvensanalyse som kan legges fram i november. I mellomtiden ber Grimstvedt om arbeidsro til denne jobben er ferdig.

– Under valgkampen var det mange gode saklige debatter, men til tider svært opphetet og basert på følelser uten forankring i faktiske forhold.  Dette gir ikke et nyansert bilde på hvordan situasjonen egentlig er, og jeg skulle ønske alle kunne forholde seg til fakta, sier Grimstvedt og fortsetter: 

– Vi bruker mye ressurser på å utvikle et framtidsrettet, miljømessig og økonomisk bærekraftig idrettsanlegg som regionen vil kunne bli stolte av. Så det er veldig trist at noen skal helle bensin på bålet.