En illustrasjon av hvordan designerene ser for seg noe av anlegget.
En illustrasjon av hvordan designerene ser for seg noe av anlegget.

– Vi registrerer at det følelsesmessige nivået har skalert

Ber om ro rundt debatten om Fjord Motorpark i sosiale medier.

Temperaturen rundt det planlagte motorsportanlegget på Helganes har eskalert til nye høyder i sosiale medier etter at påtroppende ordfører i Karmøy har sådd tvil om prosjektet vil bli gjennomført.

På Fjord Motorpark sine sider har beskyldninger haglet de siste dagene fra både motstandere og tilhengere, noe som fikk styreleder, Arvid Grimstvedt til å sende ut en pressemelding tirsdag morgen der han ber folk om å besinne seg.

– Vi registrerer at det følelsesmessige nivået har skalert og be alle parter holde seg på et saklig nivå, skriver Grimstvedt.

Blant temaene som er heftigst debattert de siste dagene er støyproblematikken rundt anlegget. Styrelederen forsikrer at de forventer å ha klar en faglig utarbeidet støykonsekvensanalyse i midten av november.

– Da vil alle interessenter få anledning til å ta standpunkt basert på relevant informasjon. I mellomtiden må vi be om arbeidsro til dette arbeidet er ferdig, sier han.

Lekket dokumenter

Grimstvedt reagerer samtidig på at motstandere av prosjektet har publisert et støysonekart på sosiale medier som han mener er tatt ut av faglig sammenheng. Han viser til at dette er interne arbeidsdokumenter som Fjord Motorpark skal legge frem for lagmansretten i oktober i forbindelse med den pågående rettsrunden om ekspropriasjon av området.

– Publisering av bevismateriale til en rettsbehandling er ikke ulovlig men er svært dårlig kutyme, skriver Grimstvedt.