Lederkurs HRK

Tilbyr lederkurs i frivillighet

Haugesund Røde Kors og Samarbeidsutvikling AS har sydd sammen et lederkurs som kan bidra til et kompetanseløft innen foreningslivet. Initiativtakerne mener kurset passer for alle typer organisasjoner.
PÅ PILOTKURSET. Fra v: Charlotte Helgesen Løvvik, Erik Løkås, Wenche Urdal, Magnhild Johannesen Botten, Synnøve Knutsen, Solfrid Bjelland, Kate Henriksen, Marianne Naustvik, Anne Merethe Alvsåg, Anne-Beth Høyvik, Kristoffer Næsse, Kristian Bjordal, Rita Vikse, Karoline Wikstad Mortveit, Halvor Utne Weyer, Tom Ivar Omdahl og Per Monsen.

Haugesund Røde Kors og Samarbeidsutvikling AS har sydd sammen et lederkurs som kan bidra til et kompetanseløft innen foreningslivet. Initiativtakerne mener kurset passer for alle typer organisasjoner.

Kurset går over 16 timer fordelt på fire kvelder. Temaene er ledelse, typologi, team, kommunikasjon og coaching. Nylig gjennomførte de et prøveprosjekt, og tilbakemeldingene er så langt veldig positive.

– Vi er veldig glad for å ha fått i stand dette kurset, sier nestleder i Haugesund Røde Kors, Lars Nervik.

– Vi er så heldige av å ha et utrolig godt forhold til vår alliansepartner Samarbeidsutvikling, som sa seg villige til å spesialkomponere et lederkurs som passer oss som daglig håndterer frivillighet.

Stort nedslagsfelt

Nervik mener det er mange i frivillig sektor som vil ha noe igjen for å ta kurset.

– I Røde Kors har vi nå fått en mengde rene fagkurs, hvor mange blir utrolig flinke innenfor fag, eksempelvis innen omsorg og beredskap, men faget ledelse og ledelsesteori er nesten borte, forteller han, og legger til at kurset bør ha et bredt nedslagsfelt.

– Ja, i høyeste grad. Kurset skal nå evalueres kjapt og det skal gjøres noe små tilpassinger. Så er det klart for å kunne rulles ut over hele Rogaland.