Beholder Haugesund kreftkoordinatoren?

Haugesund kommune har hatt en kreftkoordinator i full stilling de siste tre årene. Tre fjerdedeler av finansieringen har kommet fra Kreftforeningen.

Etter å ha evaluert samarbeidet tilbyr nå Kreftforeningen kommunen om å videreføre ordningen, men med et avtrappende lønnstilskudd. Kommunen tilbus 60 prosent tilskudd for det fjerde året, deretter 40 prosent og 20 prosent. Betingelsen er at kommunen velger å opprettholde både stilling og stillingsandel (100 prosent).

En kreftkoordinator har en rekke arbeidsoppgaver – og der den viktigste er å gi pasienter og pårørende et koordinert tilbud gjennom alle faser av et sykdomsforløp.

Tilbudet fra Kreftforeningen blir lagt fram for Helse- og omsorgsstyret i Haugesund til drøfting tirsdag ettermiddag.