IMG_2701

Vil ha flere gründere i Næringshagen

Mens det tidligere har blomstret med med forretningsideer i nedgangstider er det langt fra noe kø av spirende gründere utenfor Rogaland Ressurssenter sine lokaler på Avaldsnes om dagen.

Mens det tidligere har blomstret med med forretningsideer i nedgangstider er det langt fra noe kø av spirende gründere utenfor Rogaland Ressurssenter sine lokaler på Avaldsnes om dagen. Men det vil Anne Kristin Helgeland i Næringshagen gjøre noe med.

– Jeg tror mange synes det er godt å komme inn i et miljø som dette. De setter pris på å få daglig oppfølging og kan stikke hodet innom kontordøren og få input, inspirasjon og direkte hjelp med det de holder på med, sier Anne Kristin Helgeland.

Skreddersydd tilbud
Hun har invitert oss i med inn i Næringshagen ved flyplasskrysset der faseliteter og bemanning er skreddersydd for å ta i mot personer som ønsker å etabler egen bedrift.

– Vi kan hjelpe dem og være med på å forbedre og teste ideene – gjerne ut mot potensielle kunder. Vi kan også hjelpe med å få finansiering på plass slik at man kan se om ideen er liv laga, forteller hun.

Lang erfaring
I 25 år har Rogaland Ressurssenter stilt opp med støtteapparat for å hjelpe nystartede bedrifter. I løpet av disse årene har de sett at tilstrømmingen av nye gründere har vokst i perioder med finanskriser og nedgangstider. Men så langt har ikke den pågående nebemanningen i oljesektoren ført til ekstraordinær pågang hos rådgiverne på Avaldsnes.

– Vi ser litt av det nå, men ikke så mye som forventet. Men jeg tror det er mange der ute som går med tanker og ideer om å starte for seg selv, sier Helgeland.

Ettertraktet kompetanse
Hun er sikker på at mange av dem som nå blir berørt av oljekrisen sitter på erfaring som egner seg godt til etablering av nye virksomheter.

– Jeg tror at mange som har kompetanse fra blant annet. olje og gass, har kunnskap om teknologi som kan ha overføringsverdi til andre bransjer. Jeg vil også tro at det finnes ideer der ute som handler om nye løsninger og tjenester både for oljenæringen og andre næringer. Vi er her for å hjelpe.

– Hvordan går man frem for å bli en del av Næringshagen hos dere?

– Vi har et møte etter at de har sendt oss noen stikkord om forretnignsideen og hvilket marked de har tenkt seg inn i. Så prøver vi å få dem til å se om kunden har behov for produktet eller tjenesten som skal lanseres, forklarer hun.

– Vi jobber på lag med gründer underveis i prosessen, men er også den som stiller kritiske spørsmål. Dette gjør vi ikke for å være negative, men for at de skal tenke gjennom alle aspekter ved etableringen.

Mange etableringer
Helgeland forteller at rundt 80 bedifter har blitt etablert i miljøet ved Rogaland 
Ressurssenter siden oppstarten for 25 år siden. Mange av disse er i dag blitt til større selskaper med flere ansatte. Selve næringshagefunksjonen fikk vi for 11 år siden og har også som mål å hjelpe bedriter som allerede er drift.

– Rundt 80 prosent av bedriftene som blir tatt opp i Næringshage-programmet er allerede etablert. Både unge og eldre firma.

– Betyr det at de står fast i etableringsprosessen når de oppsøker dere?

– Noen nye firma finner gjerne ut at det ikke er så enkelt å starte opp som de først trodde. Så søker de både hjelp og et miljø etterhvert. Veletablerte firma trenger ofte bistand til videreutvikling av bedriften for å vokse, enten det gjelder nye forretningsområder og tjenester, nye markeder i inn- og utland, innovasjonsprosesser eller finansiering.

– Er det slik at det ofte er pengene det står på?

– Man får ikke nok av penger i en oppstartfase og må snu og vende på hver eneste krone. Det er mange som forsøker å gjøre det på billigst mulig måte og skal klare alt selv. Det fungengerer med ukulig optimisme i mange tilfeller, mens så er det heldigvis noen som ser at de trenger hjelp. Det tror jeg er nyttig for dem og oss.

Godt nettverk
Anne Kristin Helgeland forteller at Næringshagen selv ikke kan tilby penger men at de kan bistå med rådgivining om hvor etablererne kan søke finansiering.

– Vi har et veldig godt nettverk inn mot andre virkemiddelaktører, Innovasjon Norge og andre kapitalkilder. Det er ofte dette de fleste trenger hjelp til når det gjelder videre utvikling, sier hun.

Fikk millioner
Det ble nylig kjent at Næringshagene på Avaldsnes, Suldal, Vindafjord og Finnøy får 6 millioner kroner over tre år for å styrke næringslivet i regionen og utvikle effektive arbeidsmetoder for innovasjon og nyskaping. I følge Helgeland vil man med tilskuddet nå ut til enda flere bedrifter og tilby nye, spennende tjenester.

– Vi kommer også til å forsøke å få til et større geografisk nedslagsfelt. Vi skal i praksis dekke hele Haugalandet etterhvert med Haugesund, Tysvær, Sveio og Bokn slik at kommunene kommer inn i programmet. I tillegg skal vi tilby flere tjenester til bedriftsutviklingsprogrammer, forteller hun.