Juristdagen 2015

Fri rettshjelp i Steinparken

Private og offentlige aktører slo seg sammen da Juristdagen ble avholdt på lørdag. Hensikten er å senke terskelen for å søke juridisk bistand.
PÅ TILBUDSSIDEN: Det var mange jurister som stilte opp for å gi råd. Fra v: John Kristian Spångberg, Stian Lundegaard, Kjetil Sørensen, Werner Dagsland, Marte Engesli, Marit Thuestad og Anders Gustavsen. Foto: FKK

Private og offentlige aktører slo seg sammen da Juristdagen ble avholdt på lørdag. Hensikten er å senke terskelen for å søke juridisk bistand.

– Vi gjør dette for å synliggjøre jurister og Juristforbundet, og for å nå ut til de som vanligvis ikke søker juridiske råd, sier Kjetil Sørensen fra Sjøfartsdirektoratet.

– På denne måten kan vi kanskje senke terskelen for å benytte seg av juridisk bistand, ved å svare på spørsmål på i forhold til arv, naboforhold og så videre. Folk lurer på mye som er regulert av lover og regler.

Sjørfartsdirektoratet stilte med den største delegasjonen, men også ansatte i NAV, Advokatene Lea, Haavik og Helland, og Eurojuris, var med.

Hverdagslige ting

Været var ikke helt på juristenes side, men det kom flere som var nysgjerrige på om de hadde en sak da Haugesundnytt var innom standen i Steinparken. Ingen av dem var imidlertid særlig interessert i bli intervjuet eller tatt bilde av.

– Vi gir dem tips om hvilke tjenester som eventuelt er der ute med tanke på rettshjelp og lignende, forteller Sørensen.

– Hva er det dere får flest spørsmål om?

– Det er jo arv det har gått mest i, men vi har også hatt litt om veirett og deling av tomter. Noen ville vite om kjæledyr i husleieforhold, så det er veldig hverdagslige ting de er opptatt av. Hva de har rett på om det vil lønnes deg å hyre en advokat.

En dugnad

I flere av tilfellene oppfordrer de personer til tenke seg nøye om. Det er ikke alle som vil ha noe å vinne på å gå rettens vei.

– Det er klart, men det er også noen vi har rådet til å ta saken videre. Det er ingen tvil om at når en har litt tyngre saker, så bør en bruke profesjonelle bistand, sier Sørensen.

Juristdagen er et nasjonalt foretagende og ble arrangert første gang i 2005. I Haugesund har den ligget brakk et par år, men nå satser de på å gjøre det til en fast begivenhet igjen.

– Det er jo litt for å være her for befolkningen. Det er rett og slett en dugnad fra juristenes side.