Gallerileder Grethe Lunde Øvrebø
Gallerileder Grethe Lunde Øvrebø

Lærer norsk kultur gjennom kunst

Haugesund Billedgalleri vil i samarbeid med Motaksskolen bruke kunst og kultur for å gi barn og unge med minoritetsbakgrunn en utvidet forståelse av møtet med det norske samfunnet.
FORMIDLER:  Gallerileder Grethe Lunde Øvrebø vil bruke kunst for å lette minoritetsspråklige barns overgang til Norge. Foto: Arkiv. 

Haugesund Billedgalleri vil i samarbeid med Motaksskolen bruke kunst og kultur for å gi barn og unge med minoritetsbakgrunn en utvidet forståelse av møtet med det norske samfunnet. 

Fra før av er Gamle Slaktehuset sterkt delaktig i integreringsarbeidet i kommunen gjennom tilbud om språk-, arbeids- og sosialtrening for minoritetsspråklige som har fått oppholdstillatelse, og som deltar i det obligatoriske «Introduksjonsprogrammet». Dette dreier seg om ungdom og voksne. Det nye tilbudet fra Billedgalleriet og Breidablik læringssenter retter seg mot barn og unge.

– Det er en særlig viktig oppgave å bidra til at barn og unge møter ulike kunstneriske uttrykk tidlig, og at de får medvirke til og oppleve god kunst. Vi ser kontinuerlig etter måter å forbedre og utvikle formidlingstilbudet vårt slik at det inkluderer et bredt spekter av målgrupper, sier gallerileder Grethe Lunde Øvrebø.

Haugesund Billedgalleri formidling for barn

MØTER KUNST: Billedgalleriet tar i bruk kunsteriske virkemidler i integreringsarbeidet. Foto: Haugesund Billedgalleri.

Prosjektet foregår i Haugesund Billedgalleri gjennom hele høsten for elever i alderen 10-13 år. Hver torsdag får elevene undervisning, og vil tilbringe totalt åtte skoledager i billedgalleriet. Formålet med det nye prosjektet er at elevene gjennom sitt møte med kunst og kultur skal utvide sin forståelse av seg selv som individer og det nye samfunnet de nå er en del av og lever i.

– Gjennom opplevelse av og egenpraksis i ulike kunstneriske uttrykk lærer barna norsk og  utvikler sin kreativitet og skaperevne. Vi håper og tror kunstformidlingen vil bidra til gode språkkunnskaper, økt trivsel og en lettere overgang til det nye livet i Norgesier Lunde Øvrebø.

10. desember skal elevene skal elevene stille ut arbeid de har jobbet med gjennom høsten og vil invitere foreldre og skolekamerater til åpningsutstilling.