Hollenderhaugen nord - 5

Klarsignal for utbygging sør for stadion

Alt ligger nå til rette for en snarlig utbygging av området mellom Haugesund stadion og Hollenderhaugen. Etter at prosjektet ble noe moderert, har fylkesmannen trukket sin innsigelse. Reguleringsplanen legges derfor fram til sluttbehandling i Plan- og miljøutvalget kommende uke med positive fortegn.
Arkitektens opprinnelige illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra sørvest. Antallet blokker sør for Leitevegen er kuttet fra fire til tre; det er foretatt tilpasninger opp mot det forhenværende HIL-huset og tegnet helt ny bebyggelse bak tribuneanlegget.

Arkitektens opprinnelige illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra sørvest. Antallet blokker sør for Leitevegen er kuttet fra fire til tre; det er foretatt tilpasninger opp mot det forhenværende HIL-huset og tegnet helt ny bebyggelse bak tribuneanlegget.

NÆRINGSLIV: -Det blir færre boliger enn hva vi opprinnelig hadde tenkt, men det får så være. Etter at endelig vedtak er gjort, starter vi umiddelbart salgsarbeidet, sier daglig leder i A. Utvik AS, Arne Utvik, til TV Haugaland. Etter de reaksjonene som kom blant annet fra Fylkesmannen, er prosjektet redusert med ca 30 boligenheter. Utvik har nylig avsluttet et større blokkprosjekt i Grindesvingen sørøst for det området som nå skal bygges ut. Utbyggingen av «Hollenderhaugen Nord» skjer for øvrig i et nært samarbeid med stadionselskapet og inkluderer et permanent tribuneanlegg bak søndre mål.

20 dekar

Området er ca. 20 dekar stort og er planlagt for blokkbebyggelse. Det opprinnelige forslaget viste 7 blokker; 4 sør for og 3 nord for Leiteveien, som skjærer vest-øst gjennom boligfeltet. Foreslåtte byggehøyder var 3 til 7 etasjer. Antall boenheter ville da være ca. 150 med variert størrelse på leilighetene. I den dialogen som har funnet sted mellom byggherre Utvik og planleggerne både i kommunen og på regionalt nivå, er antallet

Her Vikanes & Bungums plantegning av opprinnelig prosjekt.

Her Vikanes & Bungums plantegning av opprinnelig prosjekt.

blokker sør for Leitevegen redusert fra fire til tre. Bygningskroppene i det nordøstre hjørnet mot det forhenværende HIL-huset er redusert noe, mens bebyggelsen bak tribuneanlegget er tegnet helt om.

Planområdet ligger svært sentralt i Haugesund med gode kollektive tilbud og mulighet for bruk av gange og sykkel. Avstanden til sentrum er 500 meter i luftlinje og nærmeste busstopp ca. 150 meter fra planområdet.

Deler av utbyggingsområdet sett fra den gamle Gratishaugen, som snart er en saga blott.

Deler av utbyggingsområdet sett fra den gamle Gratishaugen, som snart er en saga blott.