arkivfoto
arkivfoto

Næsse går inn i gruppeledelsen

Simon Næsse går inn i gruppeledelsen til Arbeiderpartiets gruppe i Rogaland fylkesting.

FYLKESPOLITIKK: Rogaland Arbeiderparti, Rogaland Kristelig Folkeparti, Rogaland Senterparti og Rogaland Venstre går sammen for å danne et bredt flertall i Rogaland Fylkesting. Det er klart etter at partene har forhandlet siden valgnatten.

Solveig Ege Engedal fra KrF blir fylkesordfører og overtar etter Høyres Janne Johnsen. Arbeiderpartiets Marianne Chesak blir fylkesvaraordfører. Simon Næsse går inn i gruppeledelsen.

– Dette er veldig bra. Ørkenvandringen er endelig over, og vi kan endelig begynne å få gjennomslag for vår politikk, sier Næsse.

Torvastadpolitikeren går inn i gruppeledelsen. Næsse er veldig glad for at partiet har klart å få med seg Kristelig Folkeparti i samarbeidet

– Vi ønsker å orientere oss mer mot sentrum, og dette er noe jeg har jobbet for lenge. Det at vi får dette til i fylket gleder meg, sier Næsse.