Foto: Privat
Foto: Privat

-Hjelper folk til å få igjen pengene

Daglig leder, Dag Rune Flåten, i Klagehjelp AS stiller seg uforstående til kritikken som firmaet har fått de siste dagene.

FINANS: Konsulentfirmaet har siden august 2013 hjulpet kunder med å klage etter at de har tapt penger på dårlige spareprodukter og dårlig rådgivning. Nå får firmaet kritikk fra Forbrukerrådet som mener kundene får lite hjelp for mye penger.

– Det Klagehjelp gjør, er å tilby folk kostbar bistand for å ta saker til nemnda som har veldig høy sannsynlighet for å ikke vinne frem, sier fagdirektør i finans, Jorge Jensen til E24.

Flåten er overrasket over kritikken firmaet hans nå får.

– Vi ønsker å hjelpe forbrukerne til å prøve å få igjen penger. At Finansklagenemda ikke liker det vi holder på med forstår jegfordi de ivaretar bankenes interesser, men at forbrukerrådet kritiserer oss er skuffende. Vi har sammenfallende interesser, nemlig forbrukerens beste, sier Flåten.

Ingen juridisk kompetanse

Han har derfor bedt om et møte med Forbrukerrådet. Møte finner sted i Oslo i morgen.
Firmaet har på to år hjulpet i over tusen saker der kunder som har tapt penger på dårlige finansråd og spareprodukter har bedt om hjelp for å klage. Ved å betale Klagehjelp AS får kundene rådgivning og hjelp til å skrive klagene. Noe av kritikken fra Forbrukerrådet er at firmaet ikke har juridisk kompetanse, og at de tar betalt for noe kundene fint klarer å gjøre selv, nemlig klage.

– Det er ikke lett å se merverdien av bistanden, for det finnes standardiserte klageskjemaer og etablerte rutiner som forbrukerne kan bruke. Dessuten mangler de juridisk kompetanse, sier Jensen til E24.

Klagehjelp AS tar et honorar for å bistå ved en klage. I følge Flåten varierer betalingen mellom 5000 og 12500 alt etter hvor stort beløp det dreier seg om. På de største beløpene (over 250 000 kr. red. anm) må kunden også betale et suksesshonorar. Flåten ser imidlertid ikke noe problematisk med dette.

Har fått tilbake millioner

– Vi er ikke et offentlig organ, og selvfølgelig tar vi betalt for tjeneste våre. Alle kundene blir opplyst om at vi ikke er jurister. Vi har imidlertid opparbeidet oss en spisskompetanse inne dette feltet, sier Flåten.

Han sammenligner hjelpen de tilbyr med hjelpen folk får når de selger hus.

– Alle står fritt til å selge sitt eget hus, men de fleste velger likevel å selge via en eiendomsmegler. Slike er det med oss også. Alle kan skrive en klage, men mange vil heller ha hjelp til å gjøre dette, forklarer Flåten.

Flåten hevder de i løpet av de to siste årene har hjulpet over tusen kunder til å få tilbake over 250 millioner kroner.

– Mange har prøvd å klage selv, men ikke lykkes, og mange hadde nok ikke klaget hvis de ikke fikk hjelp til det, sier Flåten.