MÅ BETALE: Thorild Widvey må betale over 2 millioner kroner i erstatning til Norfield Shipping, med reder Tor Østervold i spissen.
MÅ BETALE: Thorild Widvey må betale over 2 millioner kroner i erstatning til Norfield Shipping, med reder Tor Østervold i spissen.

Game over for Widvey?