Nå satser Kolumbus på at fylkespolitikerne vil være med på et toårig forsøksprosjekt for kollektivtrafikken på Haugalandet. Illustrasjonsbilde fra rutebilstasjonen på Flotmyr.
Nå satser Kolumbus på at fylkespolitikerne vil være med på et toårig forsøksprosjekt for kollektivtrafikken på Haugalandet. Illustrasjonsbilde fra rutebilstasjonen på Flotmyr.

Billigere buss for 70 prosent av oss

Om Kolumbus får viljen sin, blir det mye billigere for de fleste rogalandinger å ta buss. Fylkeskommunens kollektivselskap, Kolumbus, la i dag fram forslag til nytt takst- og sonesystem for kollektivtrafikken. Selskapet satser på et eget prøveprosjekt i nordfylket.

Prosjektet vil utvide dagens nærsone i Haugesund og gi reisende i nærsonen enkeltbillett for buss til 10 kroner. Reisende vil også få 30-dagersbillett til halv pris i nærsonen. Samtidig lanseres et månedskort på 350 kroner, der passasjerende kan reise så mye de vil.

Omleggingen skal være den største siden dagens billettordninger ble innført. De viktigste er at dagens 136 taksoner reduseres til fem og at det blir enklere billetttyper og rabattordninger. Sør for Fjorden betyr det at du kan reise over hele Nord-Jæren på én bussbillett som kan være enkeltbillett, 24-timersbillett, 7-dagers billett, 30-dagers billett og 365-dagers billett. Selskapet satser på to prisnivåer, enten full pris eller rabatt – som gir halv pris. Rabatt skal gjelde alle billettyper, og både voksne, barn, studenter, honnør og vernepliktige. Har du ikke med deg betalt billett, må folk betale et tillegg på 20 kroner om billetten kjøpes av sjåfør.

Bedre samordning

For første gang skal det også bli samordning av billetter på tog og buss, slik at en billett kan brukes begge steder. Biletten vil også gjelde på hurtigbåtene til Byøyene i Stavanger og Hommersåk. Kolumbus håper på at omleggingen skal gi en trafikkvekst på 2,5-3 prosent, mens busstrafikken i år ligger an til nullvekst på Nord-Jæren.

70 prosent av passasjerene vil få et tilbud som er massivt billigere, mens det blir noe dyrere for 30 prosent. For 95 prosent av de reisende vil det bli enklere å ta buss ved at tallet på takstsoner reduseres kraftig, sa fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling til Aftenbladet etter pressekonferansen Kolumbus holdt i Stavanger i dag.

4,5 millioner

Omleggingen skal innføres fra nyttår hvis fylkestinget godkjenner den. Forslaget skal opp til behandling i samferdselsutvalget 30. september og i fylkesutvalget 13. oktober. Endelig behandling blir i Fylkestinget 20. oktober.

Kolumbus-direktør Odd Aksland sa på pressekonferansen i dag at prøveprosjektet i Haugesund vil gå over to år og koste 4,5 millioner kroner og der forutsetningen er at fylkeskommunen finansierer dette. Vi forstår at innenfor nærsonen ligger Haugesund, Vormedal, Norheim og Kolnes.