Fortsatt uklart hvem som blir ordfører i Tysvær, Sigmund Lier eller Ole Apeland.
Fortsatt uklart hvem som blir ordfører i Tysvær, Sigmund Lier eller Ole Apeland.

Vant i Tysvær, men videre forløp usikkert

Arbeiderpartiet og Sigmund Lier er den desiderte valgkampvinneren i Tysvær. Men det er ikke opplagt at han blir ordfører.

POLITIKK: VALG 2015: Også i Tysvær har Ap oppnådd et meget godt valgresultat. Gruppen i kommunestyret øker med tre, noe som skjer på bekostning av Høyre. Blant de andre partiene bytter Sp og Venstre et mandat – til fordel for Sp. Ellers er alt uendret i Tysværpolitikken. Kommunestyret har 29 medlemmer og i forhold til tradisjonelle samarbeidskonsetallasjoner kan Sigmund Lier & Co slite med å oppnå flertall bak et ordførerverv. Vi avventer forhandlingene.

Tysvær

% oppsl.    Ant. repr-

Arbeiderpartiet          34,9       10 (+3)
Høyre                           19,1          6 (-3)
KrF                                13.0         4 (-)
Sp                                  12,6          4 (+1)
Fremskrittspartiet     11,9           4 (-)
Venstre                          3,5           1 (-1)
MDG                              2,1
SV                                   1,8
De Kristne                    1,2