Skjermbilde 2015-09-14 kl. 15.35.41

Derfor stemmer hun ikke

Marita Stokland (26) velger å ikke bruke stemmeretten i dag. Det er hun ikke alene om.

VALG: Mellom klokken 09 og 20 går et hav av haugalendinger, og nordmenn for øvrig, til stemmeurnene. Demokratiet består også i 2015.

Men ikke alle benytter seg av retten til å velge beslutningstakere.

– Nei, jeg skal ikke benytte meg av stemmeretten i år, sier Marita Stokland (26).

Det er hun ikke alene om. Og det er særlig de stemmeberettigede i hennes aldersgruppe som har tradisjon for å sitte hjemme, som det heter. Valgdeltakelsen blant de under 30 er lav sammenlignet med tall for de «godt voksne».

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 valgte bare 45,5 prosent av de under 30 å bidra med sin stemme, mens 70,4 prosent av de over 30 gjorde det samme.

– Ganske mange unge folk er fortsatt usikre på hva som er det rette partiet for dem. Det er nok en vesentlig grunn til at de tviler på at de er modne nok til å stemme, sier Terje Emil Johannessen i TV Haugaland.

Han har lang fartstid innen politisk journalistikk, blant annet fra avisa Karmsund.

Stemmeiveren blant unge har imidlertid sett en positiv utvikling de siste årene. I 1999 var det nemlig bare 37 prosent av de berettigede under 30 som stemte. I 2003 var tallet 38 prosent, og i 2007 var det 39. Økningen ved forrige valg var altså markant.

Hva angår valgdeltakelse uavhengig av alder, var Haugesund den kommunen i Rogaland som havnet helt nederst i 2011.

Hele innslaget ser du over.