Nini Hæggernes_MDG

DEBATT: Økologisk vekst bidrar til økonomisk balanse

Nini Hæggernes: «Ting må opplagt fungere i et helhetlig perspektiv hvis det skal kunne være bærekraftig over tid. Det er det vi jobber for.»

SITAT: «Ting må opplagt fungere i et helhetlig perspektiv hvis det skal kunne være bærekraftig over tid. Det er det vi jobber for.»

Av Nini Hæggernes, 4.kandidat Miljøpartiet De Grønne

I sin siste kommentar om MDG, ønsker May Britt Vihovde å påstå at vi ikke er så god på økonomi. Da må vi si oss veldig uenig. Og det viser nok mer enn annet at vi regner på ulike måter, og at vi bruker ulike virkemidler for å skape et samfunn i sunn og bærekraftig balanse.

Men først, vi i MDG synes det er utrolig kjekt å se hvordan miljø- og klimaproblematikken endelig er kommet på agendaen nå i slutten på valgkampen her i Haugesund. Noe det ikke var i begynnelsen på valgkampen. Det viser at vi i MDG allerede har gjort en viktig jobb før selve valget er over. Det sier også noe om hvor viktig vi er i politikken for å skape samfunn i mer bærekraftig balanse, og ikke minst de viktige oppgavene som ligger foran oss.

Når vi snakker om bærekraftig snakker vi selvfølgelig også om økonomi. Som vi vet, som i naturen, henger alt sammen og det er som nevnt tidligere, nettopp den mer helhetlige politikken vi jobber for, hvor man ser på alle både kort- og langsiktige aspekter.

Det er forøvrig ikke MDG som går inn for 6-timers arbeidsdag, men vi står for kortere arbeidstid generelt, noe Vihovde ser på som noe negativt i sin kommentar. I vårt regnestykke betyr det ikke redusert skatteinntekter, slik Vihovde regner det. Tvertimot vil det kunne bidra til flere positive ting i samfunnet.

Med kortere arbeidsdag vil vi gi mennesker i full jobb mer fritid og tid til de nære ting som igjen gir bedre livskvalitet, bidrar til bedre folkehelse og kan føre til at færre mottar trygd. Kortere arbeidsdag vil også kunne bety muligheter for å skape mange flere arbeidsplasser til en stadig økende befolkning. Dette vil opplagt genererer flere skatteinntekter som igjen blant annet kan brukes til støtte og utvikling til en bærekraftig omstilling, et grønnere næringsliv og mer fokus på medmenneskelighet og god livskvalitet for byens innbyggere. En undersøkelse utført av Framtiden i våre hender viser også at 70 prosent av befolkningen ønsker kortere arbeidstid fremfor økt kjøpekraft. Litt mindre i lønn vil redusere det generelle overforbruket, som er en av våre tids største globale problemer, som bidrar til de menneskeskapte klimaendringene og en fremtid hvor millioner kan bli klimaflyktninger. Setter vi opp slike helhetlige miljøregnskap, så ser vi helt tydelig hva som gavner oss alle mest, både på kort og lang sikt.

Når vi i MDG jobber for et samfunn i mer økologisk vekst, er vi like opptatt av å skape økonomisk balanse. Ting må opplagt fungere i et helhetlig perspektiv hvis det skal kunne være bærekraftig over tid. Det er det vi jobber for. Og med mange andre gode miljøtiltak i kommunen, som innføring av effektive miljøstyringssystemer, vil man samtidig kunne spare penger som kan brukes til den grønne omstillingen som vi nå er nødt til å gå inn i.

Både MDG og Venstre ønsker et grønnere samfunn, og vi er takknemlig for alle som vil stå sammen for det. Men med vårt helhetlige regnestykke vil vi kunne få mer effektivitet i den bærekraftige utviklingen på alle plan.

Jeg ønsker Vihovde lykke til med valget og vi takker Venstre for deres miljøengasjement! La oss håpe det blir et valg hvor vårt grunnlag for å leve her blir tatt mer på alvor!

Godt grønt valg!