BEGGE DELER: Teofil Ilas og Adrian Eidhammer ønsker både ipad og tradisjonelle lærebøker i undervisningen.
BEGGE DELER: Teofil Ilas og Adrian Eidhammer ønsker både ipad og tradisjonelle lærebøker i undervisningen.

Byttet ut skolebøker med Ipad

Seks skoler i Karmøy har innført ordning der hver elev har sin egen Ipad til bruk i undervisningen.

Eide, Håvik, Kolnes, Norheim, Ådland og Vågen Læringssenter er skolene som nå faser inn bruk av ipad i undervisningen. Lærere, elever og miljøarbeidere har fått hjelp av såkalte «ipad-pedagoger» til å bli komfortable med nettbrettene. Håvik-rektor Monica Jensen skryter av opplegget.

– Det går strålende. Nå er vi i gang med undervisningsopplegg for elevene.

– Hvilke fordeler har dette?

– Det er langt enklere å tilpasse undervisningen for hver enkelt elev. Når vi slipper å gi elevene beskjeder som «bla opp på side 57» kan vi skreddersy undervisningen. Det er også lettere å veilede. Hvis en elev har fått utelatt deler av undervisningen er ikke dette synlig for den enkelte, noe som minsker faren for å føle at man ligger etter. Det samme kan også sies med de faglig sterke, som kan få tilpasset undervisningen på samme vis, svarer Jensen.

Nytt for mange
Ipad i undervisningen er ennå svært nytt for mange. Det å bytte penn og papir med et nettbrett kan oppleves både futuristisk og skremmende, men både lærere og elever får ros for motivasjonen de har vist i innkjøringsfasen.

– Ipaden erstatter lærebøkene i mange av fagene. Vi bestiller ikke nye opplag for de neste år, selv om bøkene vi har fra før blir brukt til research og veiledning av lærerne når de legger opp undervisningen, sier Jensen. Hun forteller at enkelte har møtt satsingen med sunn skepsis.

– Noen av lærerne er gjerne litt skremt over hvor nytt dette er, og det skjønner jeg godt. Samtidig er de svært motiverte på å få dette til. Vi er behjelpelige og støtter hverandre. Det er svært modig av lærerne å omfavne dette slik de gjør, det fortjener de honnør for.

– Kan det ikke være fristende for elevene å ty til Facebook eller lignende i timene?

– Det er først og fremst et verktøy de får for å jobbe. Vi har lagt tydelige regler for bruk av nettbrettene. Appene som installeres er kun ment for undervisning. Rektorene og inspektørene som er med på satsingen har et eget forum for å diskutere erfaringer, forsikrer Jensen.

Sunt at de spør
I femte klasse har de mattetime når Karmøynytt er på besøk. Elevene jobber både i par og individuelt med oppgaver som plassering av tall på tallinje og forklaring av desimaltall. Selv om stemningen er lett fremstår elevene konsentrerte. I sjette klasse har de naturfagtime hvor de lager tankekart over mat og tekstiler brukt i vikingtiden.

– Det er kjempegøy. Vi lærer mye mer av dette enn av vanlige bøker. Det er enklere å konsentrere, sier sjetteklassingen Teofil Ilas.
Han får medhold fra sidemann Adrian Eidhammer.

– Det er veldig kjekt, men vi bør også fortsette å bruke bøker. Begge deler har bra ting ved seg, sier Adrian. Foreldrene til Håvik-elevene har vært bredt positive til omstillingen.

– Dette er en omstilling vi må ha respekt for. Det rokker om en hel kultur for hvordan man legger opp undervisningen. Foreldrene har selvfølgelig mange spørsmål, men det er bare sunt at de spør, sier Jensen.

– Vi ser at elevene er knallflinke i timene. De arbeider godt. Det er verdt å få med at vi kun bruker nettbrettene der vi mener det passer. Enkeltelever kan måtte få gjentatt beskjeden om å lukke igjen Ipaden når læreren skal ha oppmerksomhet, men de er alltid under oppsyn i klasserommet. Foreldrene følger også opp når elevene har nettbrettene med hjem. Jeg ser mange fordeler. Det er lettere å gjøre undervisningen spennende for elevene, sier timelærer Ingunn Mjølhus, som håper at også ungdomsskolene på Haugalandet får denne muligheten. Monica Jensen ser svært lyst på fremtiden med ipad.

– Nå er det mer engasjerende for elevene. Lærerne ser at de i større grad enn før samarbeider i timene. Elevene er mer konsentrerte, og vi ser mye mer deling av arbeid. Vi ser på Ipaden på en helt annerledes måte i undervisningen, og takk og lov for det!